ThS. Nguyễn Trung Hiếu


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU                        Giới tính: Nam

Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam                             Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2015, Hàn Quốc

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Email: hieunt@hiu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Ngành học: Hàn Quốc học ; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2010; Bằng đại học 2:……;  Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Hành chính giáo dục; Năm cấp bằng: 2016, Nơi đào tạo: Trường ĐH Dongyang, Hàn Quốc
  • Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

Tên luận án:….

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Hàn

2. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Tốt

Mức độ sử dụng: Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 07/2021 đến nay Bộ môn Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc
Từ 11/2010 đến 7/2021 Bộ môn Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Giảng viên cơ hữu
Từ 9/2023 đến nay Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Giảng viên thỉnh giảng
Từ 01/2020 đến nay Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), Trường Đại học Văn Lang Giảng viên thỉnh giảng
Từ 02/2017 đến 08/2018 Khoa Hàn Quốc học, ĐH KHXH&NV TP.HCM Giảng viên thỉnh giảng
Từ 09/2016 đến 08/2018 THPT Thủ Đức, THPT Nguyễn Hữu Huân Giảng viên thỉnh giảng
Từ 09/2016 đến 08/2018 Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM Giảng viên thỉnh giảng
Từ 02/2011 đến 03/2013 Trường ĐH Văn Hiến, Trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn Giảng viên thỉnh giảng
Từ 09/2010 đến 11/2010 Tổ chức KOICA – Hàn Quốc Cộng tác viên

 

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  베트남 내 대학 한국(어)학과 현황 연구 – 호치민시 및 인근 지역 대학을 중심으로-

(Nghiên cứu tình hình các khoa Hàn Quốc học và tiếng Hàn Quốc tại các trường Đại học Việt Nam (Trọng tâm các trường khu vực TP. Hồ Chí Minh và lân cận)

6/2016-2/2017 Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM

 

Thành viên
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 “Về phương pháp giảng dạy tiếng Hàn ‘- (으)ㄴ/-는데’ – Sưu tầm và lược dịch

(한국어 교수법 제시 [-는데/-(으)ㄴ데를 중심으로]),

 

2011

 

– Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Nhân văn học Việt Nam – Hàn Quốc năm 2011, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng.

– 2011 Journal of Humanities 22 (인문논총 22), Institute of Humanities, Seoul Women’s University, Korea, ISSN: 1976-2062

2 베트남에서의 한국어 교육 자료 현황 및 ‘한국학 전용 한국어 교재’ 개발 모색 – 홍방국제대학교를 중심으로- 2011 Kỷ yếu hội thảo Quốc tế về Văn học, Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn lần thứ 5 năm 2011, ĐH Yonsei, Hàn Quốc

(Yonsei University “The 5th International Conference on the

Korean Language, Literature and

Culture”, 2011 )

 

3 Sử dụng tài liệu giảng dạy tiếng Hàn tại trường THPT Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh 03/2017 Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 141 kỳ 2, ISSN: 1859-0810
4 THE USAGE OF KOREAN CULTURE TEACHING MATERIALS IN THU DUC HIGHSCHOOL (HOCHIMINH CITY) 06/2017 The 4th ANNUAL CONFERENCE OF VIETNAMESE YOUNG SCIENTIST (ACVYS 2017)
5 Sách dịch: Nghiên cứu so sánh văn học kĩ nữ của Kim Vân Sở và Liễu Như Thị 08/2022 NXB Hồng Đức, MCBooks phát hành, ISBN: 978-604-380-155-2
6 한국어와 베트남어의 속담 대조 연구 – ‘호랑이’ 관련 속담을 중심으로 – (Nghiên cứu so sánh tục ngữ Tiếng Việt – Tiếng Hàn) 11/2022 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế 30 năm Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Hướng tới đối tác chiến lược toàn diện trong thế kỷ 21, Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Chỉ số ISBN: 978-604-73-9813-3
7 한국사 강의 과정 현황 -홍방국제대학교의 교육과정을 중심으로 02/2023 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế “Mutual understanding and coexistence of Asian cultures”
8 Giảng dạy học phần Lịch sử Hàn Quốc tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Hiện trạng và Đề xuất 05/2023 Tạp chí KHOA HỌC trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), (ISSN: 2615-9686)
9 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KF GLOBAL E-SCHOOL ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN 06/2023 Tạp chí KHOA HỌC trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), (ISSN: 2615-9686)
10 ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ HÀN QUỐC 12/2023 Kỷ yếu hội thảo KF Friends Networking 2023, ISBN: 978-604-84-7550-5

INVOLVED IN COURSES

Courses teacher is currently involved in.

ID
COURSE NAME
Group
Course Price

TEACHER TESTIMONIALS

What parents Say about our teacher.

Trương Hải Hoàng

Sinh viên Trương Hải Hoàng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Đỗ Nhật Trường

Sinh viên Đỗ Nhật Trường - Khoa Công nghệ thông tin, đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2017

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Thành Đạt

Sinh viên Nguyễn Thành Đạt tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Ngọc Bảo Châu

Sinh viên Dương Ngọc Bảo Châu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

Nguyễn Minh Thành

Sinh viên Nguyễn Minh Thành tham gia học tập tại Khoa Điện tử - tự động hóa, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường trong suốt 4 năm học

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chú tâm đầu tư phát triển giáo dục và tiên phong sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ mầm non đến tiến sĩ, từ chương trình liên kết, hội nhập quốc tế đến quốc tế hoàn toàn. Toàn hệ thống toàn tâm nỗ lực theo triết giáo dục nhân bản, với mục tiêu đào tạo toàn diện cho các thế hệ học sinh, sinh viên đủ 5H: Heart (yêu thương), Head (trí tuệ), Hand (làm việc hiệu quả), Health (sức khỏe tốt) và Human (nhân bản). Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’ Lấy người học làm trung tâm, lấy toàn cầu hoá làm bối cảnh, hệ thống giáo dục nhân bản Nguyễn Hoàng đồng hành với quý phụ huynh như đối tác hàng đầu, cung cấp cho người học môi trường học tập hạnh phúc hôm nay, thịnh vượng ngày mai trong mối quan hệ toàn cầu xuyên suốt tiến trình nhằm thúc đẩy tính thực học trong nền giáo dục nhân bản, Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn, Bất động sản nghỉ dưỡng, thực sự kết nối giảng đường và cuộc sống. Điều này đã đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, mang đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Trong gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Nguyễn Hoàng thực sự trải nghiệm sức mạnh của lòng tri ân. Vậy nên, chúng tôi cũng mời gọi mọi sự cộng tác trong tâm tình tri ân, cùng hội lực để có thể Lan Toả Khát Vọng.

Hoàng Nguyễn Thu Thảo

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172