ThS. Nguyễn Viết Tịnh

tran_manh_ha

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Giảng viên Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng
  • Email: tinhnv@hiu.vn

Học vấn


Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Phân tích định lượng
  • Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Giảng dạy


  • Đại học: Tư duy biện luận, Toán C, Statistics

Sở thích


  • Coi phim
  • Đọc sách
  • Nghe nhạc

Công bố

TT Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí

1

Multicriteria Decision Making model for N-Hexane Sovent
(C6H14) supplier evaluation and selection in food
processing industry

2020

Symmetry

ISSN: 2073-8994

2

Designing agricultural products supply chain between
Vietnam and Asian countries – Case of Taiwan

2019

Industry 3.5 International Symposium for Intelligent
Manufacturing Manual Book

3

Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chí để đánh
giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành chế
biến dầu thực vật

2019

Hong Bang Journal of Science

ISSN: 2615-9686

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172