ThS. Phạm Nguyễn Kim Huỳnh -BM Hóa Dược

Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hóa Dược, Khoa Dược
  • Email: huynhpnk@hiu.vn

Quá trình đào tạo 


  • Tốt nghiệp Đại học Đại học Y-Dược Tp HCM 2013
  • Tốt nghiệp Thạc Sĩ Đại học Y-Dược Tp HCM 2016

Quá trình công tác


  • 2013-2016 Giảng viên thỉnh giảng Đại học Nguyễn Tất Thành
  • 2017-2019 Giảng viên bộ môn Hóa dược khoa Dược – Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


  1.  Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất amid của acid 3-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-propenoic năm 2013
  2. Đánh giá sinh khả dụng trên thỏ hệ tự nhũ tạo vi nhũ tương (SMEDDS) chứa Amlodipin năm 2016

 

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172