ThS. Phạm Văn Tân

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: tanpv@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên môn kế toán kiểm toán, Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam (2000-2003)
 • Cử nhân Tài chính Tín Dụng, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Việt Nam (1984-1988)

Nghề nghiệp


 • Trưởng ngành kế toán kiểm toán, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2011 – Nay)
 • Kế toán trưởng – Thảo Cầm Viên Sài Gòn (2003 – 2011)
 • Kế toán trưởng – Công ty phát triển đo thị Quận 9 (1997 – 2003)
 • Kế toán trưởng – Công ty cao su Miền Nam (1992 – 1997)
 • Kế toán trưởng – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi bình Thắng (ViệnKhoa học Nông nghiệm Miền Nam), (1991 -1992)

Nghiên cứu


 • Thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
 • Công tác kế toán trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Giảng dạy


 • Đại học: Kế toán thuế, Kiểm toán căn bản, Kiểm toán doanh nghiệp, Kế toán xây dựng cơ bản, Kế toán tài chính, Sổ sách kế toán

Sở thích


 • Bơi lội, Cầu lông

Công bố


Tạp chí:

 • Phạm Văn Tân, Vai trò kiểm toán trong xây dựng cơ bản, Tạp chí Giao thông vận tải, 2-2014

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172