ThS. Syed Tâm Husain

tran_manh_ha

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Giảng viên Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng
  • Email: husains@hiu.vn

Học vấn


Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Phương pháp dự báo
  • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Giảng dạy


  • Đại học: Tư duy biện luận

Công bố


TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1 Forecasting Demand Using Time Series For Determining
Optimal Aggregate Production Planning
2018 The 13th International Congress on Logistics and SCM
Systems – Toward new development in sustainable and smart
supply chain.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172