ThS. Võ Sỹ Nhật – BM Hóa phân tích

Khoa Dược - ThS. Nhật

Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
 • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Dược
 • Email: nhutvs@hiu.vn

Quá trình đào tạo Thông tin chung


 • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, 2013
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Đại học Y Dược TP.HCM, 2016

Quá trình công tác


 • 2016 – 2018: Giảng viên Khoa Dược, Đại học Công Nghệ Miền Đông
 • 2019 – 2020: Kiểm nghiệm viên, Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM
 • 01/2021 – Nay: Giảng viên Khoa Dược, Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


 • Ngo Thi Thanh Diep, Nguyen Thi La, Vo Sy Nhat (2013), Extraction, isolation and quantitative analysis of apigenin and luteolin in herb Scutellaria barbata, 2013, The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina VIII)
 • Võ Sỹ Nhật, Ngô Thị Thanh Diệp, “Phân lập và sơ bộ định lượng tiliroside trong cây an xoa (Helicteres hirsuta Lour., Malvaceae)”, 2017, Tạp chí Y học, Tập 21, Phụ bản số 1

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172