PGS.TS. Trần Mạnh Hà

tran_manh_ha

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 24, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Email: hatm@hiu.vn

Học vấn


Nghề nghiệp


 • Phó Giáo sư Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
 • Phó Giáo sư Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế ĐHQG-TPHCM, 2016
 • Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc tế ĐHQG-TPHCM, 2009
 • Nghiên cứu viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Jacobs, Đức, 2006-2009
 • Nghiên cứu viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Twente, Hà Lan, 2004-2006
 • Trợ giảng Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Birmingham, Anh, 2003-2004
 • Kỹ sư phần mềm công ty Nortel Networks (Mĩ, Canada), TCS (Ấn Độ), 1999-2003

Nghiên cứu


 • Mạng máy tính, quản lí mạng, bảo mật mạng, quản lí lỗi mạng
 • Hệ thống phân tán, tính toán song song, tính toán phân tán, tính toán di động
 • Truy xuất thông tin, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ tìm kiếm và Internet

Giảng dạy


 • Đại học: Hệ điều hành, Hệ thống phân tán, Hệ thống cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Quản lí hệ thống thông tin, Giao thức mạng, Lập trình mạng, Lập trình hệ thống
 • Sau đại học: Mạng nâng cao, Quản lí mạng, Tính toán phân tán, Hệ điều hành nâng cao

Sở thích


Công bố (danh sách đầy đủ)


Sách:

 • Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thi Thanh Sang, Nguyễn Minh Quân: Nền tảng toán học trong công nghệ thông tin. Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM, 2018.
 • Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Sang, Trần Mạnh Hà: Xây dựng ứng dụng web cho thương mại điện tử trên Netbeans. Nhà xuất bản Xây dựng, 2017.
 • Nguyễn Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Huỳnh Khả Tú: Công nghệ thông tin – Định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2016.

Tạp chí:

 • H.M. Tran, S.T. Le, S.V. Nguyen, P.T. Ho: An Analysis of Software Bug Reports Using Machine Learning Techniques. Springer Nature Computer Science 1(1): 4:1-4:11, Springer, 2020
 • H.M. Tran, S.V. Nguyen, S.T. Le, Q.T. Vu: Applying Data Analytic Techniques for Fault Detection. Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems (TLDKS) 31:30-46, Springer, 2017
 • C.H. Nguyen, H.M. Tran, Q.T. Vu: Exploiting Context-Aware Event Data for Fault Analysis. REV Journal on Electronics and Communications (REV-JEC), 5(3-4):85-92, 2016

Hội thảo:

 • H.M. Tran, S.T. Le, S.V. Nguyen, H.D. Le: A Web-Based Management System for Software Defined Network Controllers. International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2019):1-6, IEEE, 2019
 • H.M. Tran, S.V. Nguyen, and T.Q. Le. An Analysis of Software Bug Reports Using Random Forest. 5th International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE 2018), Springer, 2018.
 • H.M. Tran, S.V. Nguyen, T.T. Tran, L.P.Q. Pham. A Study of Uber-based Applications. 8th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), NhaTrang City, Dec. 2017. ACM

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172