TS. Đoàn Thị Ngân

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Các lãnh vực  nghiên cứu:

Hoạt động trải nghiêm

Bồi duỡng giáo viên

Các môn giảng dạy:

1. Họat động trải nghiệm

2. Phương pháp dạy học,

3. Bồi duỡng nghiệp vụ giáo viên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

2020: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Vở bài tập công nghệ lớp 3 (chương trình giáo dục phổ thông 2018)

2020 đến nay: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Vở bài tập công nghệ lớp 4 (chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Các công trình khoa học đã công bố:

2021: The application of David A.Kolb’s experiental learning model to teach the science subject in Primary schools for students’ competency development: Results from a pedagogical experimental study in Ho Chi Minh City, VietNam, International Journal of Developmetn Research  (IJDR), ISSN: 2230 – 9926, Volumne 11, Issue 2, (02/2021), pp 44537-44541.

2021: Teaching science in Primary schools: A study on a current situation in Ho Chi Minh City – VietNam, International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), ISSN 2201-1323, Volume 15, Issue 3, (3/2021), pp 518-536.

2021: The teaching method of science subject in Primary schools based students’ competency development: Results from a field study, Asian Journal of Interdisciplinary Research (AJIR), E-ISSN 2581-8430, Volume 4, Issue 1, (3/2021), pp 136-152.

2017: Bồi dưỡng kĩ năng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên Tiểu học quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN 0868-3662, Số 142 (7/2017), pp 100-104.

2018: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở trường Tiểu học, Tạp chí Quản lý Giáo dục, ISSN1859-2910, Số 6 (tháng 5/2018), pp 92-97.

2021: Đánh giá năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018’’ Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN 2615-8957, Số 40 (4/2021), pp 36-41. Change (IJICC), ISSN 2201-1323, Volume 15, Issue 3.

2021: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn khoa học ở trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN 2615-8957, Số 46 (10/2021), pp 36-41.

2021: Thực trạng dạy học môn khoa học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753, Số 501 (kì 1 -5/2021), pp 60-64.

2017: Bồi dưỡng kĩ năng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên Tiểu học quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN 0868-3662, Số 142 (7/2017), pp 100-104.

2021: Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng phương pháp dạy học cho giáo viên tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại thành phố Thủ Đức đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018¸Hội thảo Khoa học “Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018” do trường Cán bộ Quản lí Giáo dục TP.HCM tổ chức vào 13g30 ngày 20/10/2021 

INVOLVED IN COURSES

Courses teacher is currently involved in.

ID
COURSE NAME
Group
Course Price

TEACHER TESTIMONIALS

What parents Say about our teacher.

Trương Hải Hoàng

Sinh viên Trương Hải Hoàng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Đỗ Nhật Trường

Sinh viên Đỗ Nhật Trường - Khoa Công nghệ thông tin, đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2017

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Thành Đạt

Sinh viên Nguyễn Thành Đạt tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Ngọc Bảo Châu

Sinh viên Dương Ngọc Bảo Châu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

Nguyễn Minh Thành

Sinh viên Nguyễn Minh Thành tham gia học tập tại Khoa Điện tử - tự động hóa, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường trong suốt 4 năm học

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chú tâm đầu tư phát triển giáo dục và tiên phong sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ mầm non đến tiến sĩ, từ chương trình liên kết, hội nhập quốc tế đến quốc tế hoàn toàn. Toàn hệ thống toàn tâm nỗ lực theo triết giáo dục nhân bản, với mục tiêu đào tạo toàn diện cho các thế hệ học sinh, sinh viên đủ 5H: Heart (yêu thương), Head (trí tuệ), Hand (làm việc hiệu quả), Health (sức khỏe tốt) và Human (nhân bản). Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’ Lấy người học làm trung tâm, lấy toàn cầu hoá làm bối cảnh, hệ thống giáo dục nhân bản Nguyễn Hoàng đồng hành với quý phụ huynh như đối tác hàng đầu, cung cấp cho người học môi trường học tập hạnh phúc hôm nay, thịnh vượng ngày mai trong mối quan hệ toàn cầu xuyên suốt tiến trình nhằm thúc đẩy tính thực học trong nền giáo dục nhân bản, Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn, Bất động sản nghỉ dưỡng, thực sự kết nối giảng đường và cuộc sống. Điều này đã đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, mang đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Trong gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Nguyễn Hoàng thực sự trải nghiệm sức mạnh của lòng tri ân. Vậy nên, chúng tôi cũng mời gọi mọi sự cộng tác trong tâm tình tri ân, cùng hội lực để có thể Lan Toả Khát Vọng.

Hoàng Nguyễn Thu Thảo

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172