TS. Huỳnh Lời – Phó Trưởng Khoa Dược


Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
 • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Dược
 • Email: loih@hiu.vn

Quá trình đào tạo 


 • Thạc sỹ chuyên ngành Dược liệu – Dược Học Cổ Truyền, ĐH Y Dược Tp.HCM, 2008
 • Tiến sỹ chuyên ngành Dược học cổ truyền, ĐH Y Dược Tp.HCM, 2019

Quá trình công tác


 • 1997-2004, Nhân viên Công Ty Viemdimex II
 • 2006-2008, Học viên cao học, Đại Học Y Dược TpHCM
 • 2009-2018, Nghiên cứu viên, Đại Học Y Dược TpHCM
 • 2019- nay, Giảng viên Khoa Dược, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


 1. Quantification of vitexin and fingerprint identification of Passiflora foetida growing in different location in Vietnam by HPLC-DAD, 2011, Journal of Medicinal Materials – Hanoi (Tạp chí Dược Liệu)
 2. Khảo sát thành phần hóa học của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L. Passifloraceae), 2011, Tạp chí Dược liệu
 3. Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo gà, 2011, Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 4. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo gà, 2011, Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 5. Nghiên cứu về cây nữ lang harwicke I. khảo sát thực vật học cây nữ lang hardwicke (Valeriana hardwickii wall. Valerianaceae), 2011, Tạp chí Y học TpHCM
 6. Nghiên cứu về cây Nữ lang hardwicke II: Phân lập terpenoid từ thân và thân rễ Nữ lang hardwicke Valeriana hardwickii, 2014, Tạp chí Y học TpHCM,
 7. Acute toxicity and anxiolytic, tranquilizing-like effect of Valeriana hardwickii extract in mice, 2015, Journal of Medicinal Materials – Hanoi (Tạp chí Dược Liệu),
 8. Nghiên cứu về cây nữ lang hardwicke III. Độc tính trên dòng tế bào thần kinh của isovaleroxyvaltrat hydrin và linarin phân lập từ nữ lang hardwicke (Valeriana hardwickii wall. Valerianaceae) và tác dụng chống oxy hóa của Valeriana hardwickii và Valeriana officinalis, 2015, Tạp chí Y học TpHCM,
 9. Comparative analysis of the essential oils of Valeriana hardwickii Wall. From Vietnam and Valeriana officinalis L. from Austria, 2013, Journal of Essential Oil Research
 10. Chemical constituents of Valeriana hardwickii Wall, 2015, Proceeding of Asean PharmNET I, Bangkok,
 11. Iridoids and flavonoids from Valeriana hardwickii Wall, 2016, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry
 12. Inhibition of interleukin-8 release in human neutrophils by Melodorum fruticosum, 2016, Planta Medica
 13. Antiproliferative Carvotacetones from Sphaeranthus africanus, 81 (8). 2018. Journal of Natural Products
 14. Inhibition of Pro‐Inflammatory Functions of Human Neutrophils by Constituents of Melodorum fruticosum, 15(11). 2018. Chemistry & Biodiversity
 15. Xây dựng quy trình định lượng các flavonoid và acid clorogenic trong nữ lang (Valeriana hardwickii) bằng UHPLC-MS (Quantitative analysis of flavonoids and chlorogenic acid in Valeriana hardwickii by UHPLC-MS). Vol. 2 (suppl. 23) 2019. Pp 12-13. Tạp Chí Y Học Tp. HCM
 16. Anti-inflammatory and antiproliferative compounds from Sphaeranthus africanus, 2019, Phytomedicine
 17. Melodamide A from Melodorum fruticosum – quantification using HPLC and one‐step‐isolation by centrifugal partition chromatography, 2019, Separation Science

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172