TS. Huỳnh Nhật Phương Kim

tran_manh_ha

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 18, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: kimhnp@hiu.vn

Học vấn


Nghề nghiệp


Nghiên cứu


 • Cảm biến sinh học, que thử bán định lượng dùng trong nghiên cứu, xét nghiệm.
 • Nghiên cứu, cải tiến các peptide, protein dùng trong chẩn đoán, điều trị bệnh.

Giảng dạy


 • Đại học: Y sinh học phân tử, Nhập môn Công nghệ sinh học, Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ sinh học, An toàn và dạo đức sinh học, Bệnh di truyền và chẩn đoán phân tử, Miễn dịch học, Sinh học Ung thư, Công nghệ DNA tái tổ hợp.
 • Sau đại học: Bệnh học phân tử.

Sở thích


 • Du lịch, đọc sách, nấu ăn
 • Sodoku, giải ô chữ

Công bố (danh sách đầy đủ)


Tạp chí:

 • Kim Phuong Huynh Nhat, Takayoshi Watanabe, Kensuke Yoshikoshi, Takahiro Hohsaka: Antibody-based fluorescent and fluorescent ratiometric indicators for detection of phosphotyrosine. J. Biosci. Bioeng. 122(2): 146-154, 2016.
 • Hiromi Imamura, Kim Phương Huynh Nhat, Hiroko Togawa, Kenta Saito, Ryota Iino, Yasuyuki Kato-Yamada, Takeharu Nagai and Hiroyuki Noji. Visualization of ATP levels inside single living cells with fluorescent resonance energy transfer-based genetically encoded indicators, Proc. Natl. Acad.  Sci. USA 106: 15651-15656, 2009

Hội thảo:

 • Kim Phuong Huynh Nhat, Takayoshi Watanabe, Takahiro Hohsaka. Antibody-based fluorescent indicators for detection of phosphotyrosine. 2nd Vietnam Biology Conference – ICISE, Vietnam, 2019.
 • Kim Phuong Huynh Nhat, Shunsuke Tagami. Development of antimicrobial peptide that inhibits bacterial transcription initiation. The 10th International Peptide Symposium, Japan, 2018.
 • Kim Phuong Huynh Nhat, Takayoshi Watanabe, Takahiro Hohsaka. Genetically-encoded antibody-based biosensors for detection of antigens. RIKEN Sakura symposium, Japan, 2017.
 • Kim Phuong Huynh Nhat, Takayoshi Watanabe, Takahiro Hohsaka. Novel genetically encoded antibody-based biosensor for fluorescence ratio detection of antigen. The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM), Hawaii, USA, 2015
 • Kim Phuong Huynh Nhat, Takayoshi Watanabe, Takahiro Hohsaka. Novel genetically encoded antibody-based biosensors allowing fluorescence ratio detection of antigens. The 53rd Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan, Japan, 2015
 • Kim Phuong Huynh Nhat, Takayoshi Watanabe, Takahiro Hohsaka. Fluorescence ratio detection of antigen using scFv-EGFP fusion based on FRET and fluorescence quenching. Annual Meeting of the Chemical Society of Japan, Japan, 2013
 • Hiromi Imamura, Kim Phuong Huynh Nhat, Hiroko Togawa, Kenta Saito, Ryota Iino, Yasuyuki Kato-Yamada, Takeharu Nagai and Hiroyuki Noji. Visualization of intracellular ATP level inside single living cell with novel fluorescent probes. Memorial symposium for the Establishment of Network Joint Research Center for Advanced Materials and Devices, Japan, 2010.
 • Kim Phuong Huynh Nhat, Hiroko Togawa, Hiromi Imamura and Hiroyuki Noji. On the relationship between global conformational flexibility of F1-ATPase epsilon subunit and its affinity to ATP. International Symposium Innovative Nanoscience of Supermolecular Motor Proteins Working in Biomembranes, Japan, 2009
 •  

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172