TS. Nguyễn Thành Trung

nguyen_thanh_trung

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 24, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Công Nghệ Thông Tin
 • Email: trungnt@hiu.vn

Học vấn


 • Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính. Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG-HCM, Việt Nam (Năm cấp bằng 2018)
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính. Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG-HCM, Việt Nam (Năm tốt nghiệp 2015)
 • Cử nhân Toán – Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM. (Năm tốt nghiệp 2002)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, từ năm 2018 đến nay.
 • Nghiên cứu viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, từ năm 2010-2017.
 • Giảng viên,Công ty Tin học KEY, Q. Tân Phú, TP.HCM, Từ 2005 đến 2009
 • Lập trình viên, Công ty Phần mềm PTT, Q.1, TP.HCM, Từ 2001 đến 2004.

Nghiên cứu


 • Khai thác tăng cường tập đóng trên luồng dữ liệu.
 • Tính toán hạt trong khám phá tri thức từ các hệ thống thông tin.
 • Xây dựng thuật toán mới cho bài toán tìm tập phổ biến.

Giảng dạy


 • Đại học: Cấu trúc dữ liệu; Nhập môn trí tuệ nhân tạo; Nhập môn công nghệ tri thức; Internet of things; Big data
 • Sau đại học: Phương pháp tính toán, Trí tuệ nhân tạo.

Công bố


Tạp chí:

 • Nguyen Thanh Trung, Mining Incrementally Closed Item Sets with Constructive Pattern Set, Expert Systems With Applications (SCIE, IF2016 = 3.928), Elsevier, Vol.100, June 2018.
 • Nguyen Thanh Trung, Mining Incrementally Closed Itemsets with a New Intermediate Structure, British Journal of Mathematics & Computer Science, 18(3): 1-19, August 2016.
 • Nguyen Thanh Trung, Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with MapReduce, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, Vol.6, Issue 1, July 2015.
 • Nguyen Thanh Trung, An Efficient Business Model through Analyzing Customer Characteristics,  FAIR 2013: Fundamental and Applied IT Research.
 • Nguyen Thanh Trung, Degree Distribution in Complex Network with Parallel PageRank Algorithm, FAIR 2013: Fundamental and Applied IT Research.
 • Nguyen Thanh Trung, TA New Viewpoint for Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application, Vol.4, No.3, March 2013.
 • Nguyen Thanh Trung, Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application, Vol.4, No.4, April 2013.

Hội thảo:

 • Nguyen Thanh Trung, Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Stream with the Technique of Batch-Update, FDSE2019: The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019.
 • Nguyen Thanh Trung, Blockchain 3.0 in scientific perspective: overcome challenges, The 22nd National Symposium of Selected ICT Problems 2019.
 • Nguyen Thanh Trung, A New Approach for Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Streams, ICNCG2018: The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018.
 • Nguyen Thanh Trung, Parallelizing the Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem, ACIIDS2013: The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems.
 • Nguyen Thanh Trung, Accumulated Frequent Pattern, ICTMF2012: The Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science.
 • Nguyen Thanh Trung, A New Approach for Problem of Sequential Pattern Mining, ICCCI2012: The 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications.
 • Nguyen Thanh Trung, Identifying Customer Characteristics by Using Rough Set Theory with a New Algorithm and Posterior Probabilities, The 4th International Conference on Computational and Information Sciences.
 • Nguyen Thanh Trung, A Bit-chain Based Algorithm for Problem of Attribute Reduction, ACIIDS2012: 4th Asian Conference on Intelligent Informationand Database Systems.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172