TS. BS. Phạm Văn Hậu

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Email: haupv@hiu.vn
 • Website cá nhân: phamvanhau.jimdo.com

Môn giảng dạy

 • Dịch tễ học
 • Thống kê Y – sinh học
 • Phương pháp nghiên cứu Y học
Học vấn

 • Chứng chỉ “dịch tễ học thực địa". Bộ Y tế, WHO và US CDC (2009-2011)
 • Tiến sĩ Y học – Dịch tễ học. Viện Vệ sinh Dich tễ Trung Ương (2003-2008)
 • Thạc sĩ Y học – Bệnh truyền nhiễm, Học viện Quân Y, (1996-1998)
 • Bác sĩ Y khoa, Đại Học Tây Nguyên, Việt Nam (1998-1991)

Kinh nghiệm công tác


Sách

 • Phạm Văn Hậu, Bùi Văn Trường và cộng sự. An toàn sinh học phòng xét nghiệm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2006. (Sách dịch được sự tài trợ của WHO)
 • Phạm Văn Hậu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng HealthMapper 4.1. Nhà xuất bản Y học 2005. (Sách được xuất bản với sự tài trợ của WHO).
 • Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn Hậu. Bệnh dịch hạch: Dịch tễ học, giám sát và phòng chống. Nhà xuất bản y học 2003

Nghiên cứu


Kinh nghiệm giảng dạy


 • Đại học: Dịch tễ học; Giám sát phòng chống các bệnh truyền nhiễm;
 • Sau đại học: Thống kê Y- Sinh học (BioStatistics) cho các lớp Cao học Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
 • Giảng dạy khác:

– Khóa đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn (3 tuần) và các module của Khóa đào tạo dịch tễ học thực địa dài hạn (Giám sát, thống kê y học, Scientific writing, …)

– Phần “Y tế công cộng" trong Chương trình đào tạo Dịch tễ học Thú y ứng dụng (AVET)

Sở thích


Sưu tầm và chia sẻ sách chuyên môn (.pdf file)

Tìm hiểu các phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu – giảng dạy

Xuất bản khoa học


Tạp chí khoa học quốc tế:

Hau Van Pham, Uyen Thi Ngoc Phan and Anh Nguyen Quynh Pham. Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: an ecological study. Western Pac Surveill Response J. 2019 Dec;10(4):18-23.

* Hoang Quoc Cuong, Ho Xuan Nguyen, Pham Van Hau, Nguyen Le Khanh Ha, Phan Trong Lan, Anthony Mountsd and Tran Minh Nhu Nguyen. Gap in measles vaccination coverage among children aged 9 months to 10 years in Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2014.  Western Pac Surveill Response J. 2019 Dec;10(4):39-45

Hau Van Pham, Tuan N.A Hoang, Hao T Duong, Lan T Phan, Uyen T.N. Phan, Nguyen X. Ho and Cuong Q. Hoang. Clinical characteristics of hand, foot and mouth disease in daklak province, Vietnam and associated factors of severe cases. Virusdisease. 2017 Dec;28(4):430-433.

* Le Thi Thanh Xuan, Pham Van Hau, Do Thi Thu and Do Thi Thanh Toan. Estimates of meteorological variability in association with dengue cases in a coastal city in northern Vietnam: an ecological study. Glob Health Action 2014, 7: 23119.

Ngoc TB Nguyen, Hau V Pham, Cuong Q Hoang, Tien M Nguyen, Long T Nguyen, Hung C Phan, Lan T Phan, Long N Vu, Nguyen N Tran Minh. Epidemiological and Clinical Characteristics of Children Who Died from Hand, Foot and Mouth Disease in Vietnam, 2011. BMC Infectious Diseases 2014, 14:341.

Hau V Pham, Huong T.M Doan, Thao TT Phan and Nguyen N Tran Minh.  Ecological factor associated with dengue fever in a central highlands Province, Vietnam.  BMC Infectious Diseases 2011;11:172.

Hau V Pham, Dat T Dang, Nguyen N Tran Minh, Nguyen D Nguyen and Tuan V Nguyen; Correlates of environmental factor and human plague: an ecological study in Vietnam.  International Journal of Epidemiology Dec 2009;38(6):1663-1641

Hội Nghị Khoa học Quốc tế:

* Hau Pham, V Nguyen, T Phan, Dat Dang, N Tran Minh. Effect of Climate Factors on Occurrence of Diarrhea in Dak Lak Province, Vietnam, 2004-2010. Oral presentation at the TEPHINET 6th Bi-Regional Scientific Conference in Bali, Indonesia, November 8-12, 2011.

* Hau Pham. Influenza-Like Illness Seasonality and its Association with Meteorological Variation in Dak Lak province, Vietnam, 2004-2009. Oral presentation at the TEPHINET 6th Global Scientific Conference, South Africa 13-17 December, 2010.

* Hau V Pham, H.T.M. Doan, N.N. Tran Minh. Climate Factors, Mosquito Larval Indices and Dengue Fever Incidence in the Central Highlands Region, Vietnam, 2004-2008. Abstract book, p90. Oral presentation at the TEPHINET 5th Bi-Regional Scientific Conference in Seoul, Korea from November 2 – 6, 2009.

* Pham Van Hau, Dang T.D., Tran Minh N.N and Nguyen V.T. Correlates of Rodent Flea, Climate and Human Plague: an Ecologic Study in Vietnam. Oral presentation at the 2008 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE). Berlin, 19 – 21 November, 2008. Abstract book, p 41. (Tải Proceedings)

* Pham Van Hau, Nguyen Thai et al. Death cases due to infectious diseases at 3 province hospitals of the western highlands, Vietnam, from 1991 to 2000. Public Health Science Bulletin 2002;2:30. Proceedings of The 1st Laos-Vietnam-Cambodia symposium Health Research to Promote the quality of preventive Medicine; Vientiane, Laos P.D.R. 16-17 December, 2002.

Trình bày nghiên cứu tại Hội nghị Khoa học Châu Âu về Dịch tễ học ứng dụng (ESCAIDE). Berlin, 19 – 21 November, 2008

Bài báo trong nước

* Hoàng Quốc Cường*, Hồ Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phan Công Hùng, Nguyễn Ngọc Ấn, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Bình An, Phạm Văn Hậu, Phan Trọng Lân. Đặc điểm dịch tễ và xét nghiệm bệnh Tay chân miệng trong hộ gia đình tại Đồng Tháp, Việt Nam, 2014. Tạp chí Y học dự phòng. 2017; Tập 27;11(120):120-128

* Nguyễn Tấn Phước, Huỳnh Ngọc Vân Anh và Phạm Văn Hậu. Kiến thức về HIV/AIDS-thái độ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS của học sinh trường PTTH Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City 2015. XIX,1:27-34.

* Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng, Hồ Vĩnh Thắng, Phan Công Hùng, Võ Ngọc Quang, Nguyễn Thị Phương Lan, Hoàng Anh Thắng, Vũ Thị Quế Hương Nguyễn Thanh Long, Hoàng Quốc Cường, Hồ Xuân Nguyên và Phạm Văn Hậu. Đặc điểm dịch tễ vụ dịch sởi tại khu vực phía nam Việt Nam, 2013 – 2014. Tạp chí Y học dự phòng 2014;XXIV, (152):20-27

* Phạm Thọ Dược, Bùi Đức Dương, Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Hoàng Long và Phạm Văn Hậu. Tỷ lệ đồng nhiễm HIV/ Lao và một số yếu tố liên quan ở nhóm nghiện chích ma túy tại Đắk Lắk, 2011. Tạp chí Y học dự phòng 2014, XXIV,2 (151):34-38

* Phạm Thọ Dược, Bùi Đức Dương, Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Hoàng Long, Phạm Văn HậuHiệu quả can thiệp dự phòng HIV/AIDS ở nhóm nghiện chích ma túy tại Đắk Lắk, 2011 – 2012. Tạp chí Y học dự phòng 2014, XXIV, (150) 2014:34-38

* 16 Tô Cẩm Nhung, Hoàng Quốc Cường, Cao Hữu Nghĩa, Nguyễn Minh Ngọc, Phan Tư Nghĩa, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Vũ Quang Ân, Hồ Xuân Nguyên, Vũ Thị Quế Hương, Phan Trọng Lân, Trần Minh Như Nguyện, Hoàng Khánh Hằng. Nghiên cứu tình hình đáp ứng miễn dịch đối với vắc xin viêm gan siêu vi B ở người đã tiêm đủ ba mũi vắc xin được theo dõi tại phòng khám Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y học dự phòng 2013, XXIII, 10(146):261-264

* Đặng Thị Như Hằng, Lương Chính Thiên, Nguyễn Thị Vân, Trần Thanh Hoài, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hậu, Phan Trọng Lân. Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh dại của học sinh và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai truyền thông tại 2 trường trung học cơ sở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng 2013, XXIII, 5 (141):59-65

* Phạm Văn Hậu, Phan Thị Thanh Thảo, Trần Minh Như Nguyện và Phan Trọng Lân. Mối liên quan giữa khí hậu và bệnh cúm ở Dak Lak. Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):24-29.

* Phạm Văn Hậu, Hồ Thị Trà và Phan Trọng Lân. Tình hình tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, 2005 – 2009. Tạp chí Y học dự phòng 2010; XX; 9(117); 50-55.

* Phạm Văn Hậu, Phạm Thọ Dược, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tử Minh Tiến, Đoàn Thị Mỹ Hương và cs. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc tiêu chảy cấp của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số cộng đồng ở khu vực Tây Nguyên. Tạp chí y học thực hành 2005;523:72-77

* Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn Hậu. Tình hình bệnh dịch hạch trên thế giới và Việt Nam. Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng 2004;3:13-19.

Phạm Văn Hậu và cs. Tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân dịch hạch ở Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai từ năm 1990-1998. Tạp chí Y học thực hành 2000,386:166-169.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172