TS. Phan Văn Thường

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: thuongpv@hiu.vn

Học vấn


 • Tiến sĩ Tài chính ngân hàng, Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; Năm cấp bằng: 1997
 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam, Năm tốt nghiệp: 1982

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2018 – Nay).
 • Trưởng bộ môn Tài chính Ngân hàng, Đại học Thủ Dầu Một, (2015 – 2018)
 • Cố vấn, Công ty CP đào tạo và tư vấn đầu tư Nam Long, (2015 – 2018)
 • Chủ tịch HĐQT, Công ty CP đào tạo và tư vấn đầu tư Nam Long, (2010 – 2014)
 • Giảng viên chính – Viện phó viện nghiên cứu khoa học, Đại học Ngân hàng TP.HCM, (2005 – 2007)
 • Trợ lý Tổng giám đốc, Ngân hàng Công thương Việt Nam, (2002 – 2004)
 • Giảng viên chính, Học viên Bưu chính viễn thông, (1999 – 2002)
 • Vụ phó, phó tổng biên tập tạp chí chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, (1996 – 1999)
 • Phó phòng, quyền trưởng phòng, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, (1990 – 1995)
 • Giảng viên nghiệp vụ – Chuyên viên thanh tra, phó phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (1983 – 1990)

Nghiên cứu


 • Phương hướng, biện pháp và chính sách chủ yếu nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam, (1995 – 1997) Cấp Nhà nước, Thành viên
 • Nghiên cứu các giải pháp nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư do thành phố quán lý để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô, (1998 – 1999), 3. Cấp Thành phố, Thành viên
 • Quản lý khoa học và công nghệ dưới góc độ cải cách hành chính, (1996), Cấp Ngành, Thành viên
 • Giải pháp gia thập thị trường chứng khoán của tổng công ty Bưu chính viễn thông, (2002 – 2003), Cấp Ngành, Chủ trì đề tài
 • Nghiên cứu việc điều hành chính sách tiền tệ bằng phương pháp lấy lạm phát làm mục tiêu và cơ chế chuyển tải chính sách tiền tệ đến nền kinh tế Việt Nam, (2005 – 2009), Cấp Bộ, Thư ký đề tài
 • Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Ngân hàng

Giảng dạy


 • Đại học: Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Quản trị rủi ro trong Ngân hàng, Thị trường chứng khoán
 • Sau Đại học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ tài chính tiền tệ

Công bố


Sách:

  • Dịch vụ ngân hàng trong hoạt động bưu chính viễn thông (Tài liệu tham khảo), 2000, NXB Bưu điện
  • Doanh nghiệp bưu chính viễn thông và thị trường chứng khoán (Tài liệu đào tạo), 2002, NXB Bưu điện

Tạp chí:

  • Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, Tạp chí Công nghệ ngân hàng số, (2005)
  • Cần hoàn thiện cơ chế tín dụng thuê mua, Tạp chí Tài chính tiền tệ, (1998)
  • Vốn cho phát triển khoa học công nghệ (Đồng tác giả), Tạp chí Tin học ngân hàng, (1996)
  • Ngân hàng thương mại với vai trò định chế tài chính trung gian trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Tài chính tiền tệ, (1996)
  • Vấn đề đặt ra về vốn cho phát triển kinh tế tư nhân (Đồng tác giả), Tạp chí Tài chính tiền tệ, (1996)
  • Bàn về chính sách hỗ trợ vốn cho người thôi việc trong khu vực Nhà nước, Tạp chí Công đoàn, (1995)
  • Giải pháp hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, Tạp chí Ngân hàng, (1995)
  • Vai trò của tín dụng Nhà nước trong cơ chế thị trường ở nước ta, Tạp chí Ngân hàng, (1995)
  • Bàn về lãi suất cho vay xóa đói giảm nghèo, Tạp chí Ngân hàng, (1995)
  • Giải pháp cân bằng thiếu hụt ngân sách Nhà nước, Tạp chí Thông tin khoa học ngân hàng, (1995)

Hội thảo:

  • Giảm nghèo bền vững – Thách thức và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên, 2017

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172