TS. Vũ Gia Phong

Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Email: phongvg@hiu.vn

Môn giảng dạy

 • Hóa Sinh
Học vấn

 • Cử Nhân Vi sinh – Viện Đại Học California, Berkeley ( University of California, Berkeley) (2009)

 • Tiến sĩ Hóa Sinh; Viện Đại Học California, Berkeley (2014)

Kinh nghiệm công tác


 • Viện Đại Học California,Berkeley (University of California,Berkeley)

2014-2019: Giảng Viên, Nghiên Cứu Viên.
2009-2014: Giảng Viên, Nghiên Cứu Sinh
2007-2009: Cán bộ trợ giảng

Nghiên cứu

 • Ứng dụng Rybozyme Rnase P trong điều trị nhiễm HCMV, HIV, HBV infections. 2009-2019
 • Nghiên cứu về tính hướng của Cytomegalovirus trên chuột dựa theo công nghệ mã hóa chuỗi DNA để nhận dạng từng cá thể, 2009-1024
 • Nghiên cứu về đột biến của virus Herpes HHV 8 gây nên bệnh Kaposi’s Sarcoma, 2012-2018
 • Sinh bệnh học của vi khuẩn Salmonella liên quan đến hệ thống tiết loại III, 2007-2009
 • Kinh nghiệm giảng dạy

Sở thích

Xuất bản khoa học


1. Human cytomegalovirus UL23 inhibits transcription of interferon-γ stimulated genes and blocks antiviral interferon-γ responses by interacting with human N-myc interactor protein.
PLoS Pathog. 2018 Jan 29;14(1):e1006867. doi: 10.1371/journal.ppat.1006867.
2. Inhibition of Murine Cytomegalovirus Infection in Animals by RNase P-Associated External Guide Sequences. Mol Ther Nucleic Acids. 2017 Dec 15;9:322-332. doi: 10.1016/j.omtn.2017.10.007.
3. Inhibition of human cytomegalovirus immediate early gene expression and growth by a novel RNase P ribozyme variant. PLoS One. 2017 Oct 23;12(10):e0186791. doi: 10.1371/journal.pone.0186791.
4. Characterization of enterovirus 71 infection and associated outbreak of Hand, Foot, and Mouth Disease in Shawo of China in 2012. Sci Rep. 2016 Dec 12;6:38451. doi: 10.1038/srep38451.
5. Inhibition of herpes simplex virus 1 gene expression and replication by RNase P-associated external guide sequences. Sci Rep. 2016 Jun 9;6:27068. doi: 10.1038/srep27068.
6. Engineered RNase P ribozymes effectively inhibit human cytomegalovirus gene expression and replication. Viruses. 2014 Jun 13;6(6):2376-91. doi: 10.3390/v6062376.
7. Engineered external guide sequences are highly effective in inhibiting gene expression and replication of hepatitis B virus in cultured cells. PLoS One. 2013 Jun 12;8(6):e65268. doi: 10.1371/journal.pone.0065268. Print 2013.
8. RNase P-associated external guide sequence effectively reduces the expression of human CC-chemokine receptor 5 and inhibits the infection of human immunodeficiency virus 1. Biomed Res Int. 2013;2013:509714. doi: 10.1155/2013/509714. Epub 2012 Dec 27.
9. Inhibition of hepatitis B virus gene expression and replication by ribonuclease P. Molecular Therapy 2013 May;21(5):995-1003. doi: 10.1038/mt.2013.37. Epub 2013 Mar 12.
10. Effective inhibition of human immunodeficiency virus 1 replication by engineered RNase P ribozyme. PLoS One. 2012;7(12):e51855. doi: 10.1371/journal.pone.0051855. Epub 2012 Dec 26.
11. Effective inhibition of cytomegalovirus infection by external guide sequences in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012 Aug 7;109(32):13070-5. doi: 10.1073/pnas.1201620109. Epub 2012 Jul 23.
12. A Salmonella small non-coding RNA facilitates bacterial invasion and intracellular replication by modulating the expression of virulence factors. PLoS Pathog. 2011 Sep;7(9):e1002120. doi: 10.1371/journal.ppat.1002120. Epub 2011 Sep 15.
13. Oral delivery of RNase P ribozymes by Salmonella inhibits viral infection in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2011 Feb 22;108(8):3222-7. doi: 10.1073/pnas.1014975108. Epub 2011 Feb 7.
14. Mass spectrometry-based quantitative proteomic analysis of Salmonella enterica serovar Enteritidis protein expression upon exposure to hydrogen peroxide. BMC Microbiol. 2010 Jun 8;10:166. doi: 10.1186/1471-2180-10-166.
15. Salmonella-mediated delivery of RNase P-based ribozymes for inhibition of viral gene expression and replication in human cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2010 Apr 20;107(16):7269-74. doi: 10.1073/pnas.0912813107. Epub 2010 Apr 1.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172