GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm


Chuyên gia đầu ngành AI tại Việt Nam

Có thể nói, những cống hiến của GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm cho nền giáo dục Việt Nam nói chung là rất lớn lao. Đặc biệt, GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm – cũng chính là người góp phần kiến tạo khoa học công nghệ thông tin nước ta. Chỉ có những con người tài năng, trí tuệ cùng bản lĩnh vững vàng mới có thể bước đi thành công trên con đường nhiều chông gai và thử thách. Hãy tìm hiểu về hành trình đem đến thành công trong sự nghiệp khoa học và giáo dục của GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172