Quan hệ Quốc tế

ThS. Phan Đỗ Thùy Dung

Email: dungpdt@hiu.vn Cô Phan Đỗ Thùy Dung tốt nghiệp chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cô giành suất học

Read More »

TS. Đỗ Xuân Biên

Tiến sĩ Đỗ Xuân Biên tốt nghiệp cử nhân tại trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG TP.HCM chuyên ngành Địa lý. Thầy sau đó theo học cao học tại Đại Học

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172