Thông báo V/v học lý thuyết Giáo dục Quốc phòng – An Ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 2019 và trả nợ của các khóa 2018 trở về trước

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172