Tuyển sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh và Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng


I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm tập trung.

III. ĐIỀU KIỆN:

1. Có bằng thạc sĩ đúng ngành hoặc phù hợp. Nếu có bằng thạc sĩ kinh tế – không thuộc Quản trị kinh doanh – sau khi trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức.
2. Có một bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển định nghiên cứu.
4. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
5. Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

IV. ĐIỀU KIỆN VỀ NGOẠI NGỮ: cần 1 trong 3 yêu cầu:

1. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh.
3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

V. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN:

1. Đánh giá hồ sơ dự tuyển: xét kết quả học tập ở bậc đại học và thạc sĩ.
2. Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: thí sinh trình bày vấn đề dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn. Các thành viên trong Tiểu ban chuyên môn sẽ đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu và việc trình bày, trao đổi xung quanh dự định đề tài nghiên cứu, trình Hội đồng tuyển sinh xét duyệt.

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu: ĐƠN XIN DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ.pdf )
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu: SƠ YẾU LÝ LỊCH TIẾN SĨ .pdf)
3. Lý lịch khoa học (theo mẫu: LÝ LỊCH KHOA HỌC TIẾN SĨ.pdf)
4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (photo công chứng)
5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ thạc sĩ (photo công chứng)
6. Chứng chỉ ngoại ngữ (photo công chứng)
7. Thư giới thiệu của hai nhà khoa học (theo mẫu: Phụ lục 1,2,3.doc)
8. Sáu bản bài luận về dự định nghiên cứu (đóng thành quyển)
9. Sáu bản sao về các bài báo khoa học (chụp trang bìa, mục lục, nội dung)(nếu có)
10. Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, bản chính)
11. Hai phong bì dán tem
12. Hai ảnh 4×6.

Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng bằng Tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cnvb.deta.edu.vn).

VII. LỆ PHÍ: 5.000.000đ/hồ sơ.

 Lượt xem: 103

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172