Khoa Y, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng


Cập nhật lần cuối vào 03/07/2020

Khoa Y, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng được thành lập tại Quyết định số 219/QĐ-HIU về việc thành lập Khoa Y của Hiệu Trưởng, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2019.

Khoa Y là cơ sở giáo dục đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân cả Nước.

Khoa Y được xây dựng trở thành cơ sở đào tạo lớn về nhân lưc y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu khoa học với đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy đại học và sau đại học trong cả nước và quốc tế, nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất của Khoa Y đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập với các nước trong khu vực và Quốc tế.

Khoa Y phát triển theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập Quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, gồm: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình học đạt chuẩn nên sau khi tốt nghiệp ngành y đa khoa tại Khoa Y, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, các tân bác sĩ có thể làm việc tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo y dược, các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe, bao gồm cả các tổ chức nhà nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực sức khỏe.

 Lượt xem: 2693

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172