THÔNG BÁO XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG NỘP ĐƯỢC BÀI THI


Cập nhật lần cuối vào 23/12/2021

Khoa NN & VHQT gửi đến các bạn thông tin xử lý trường hợp không nộp được bài thi trên elearning (áp dụng từ ngày 23/12/2021). Các bạn xem thông báo. Trân trọng.

NHẮC NHỞ SINH VIÊN CHO KỲ THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

  1. SV vào phòng thi trễ 15′ sẽ không thấy được đề thi để làm bài
  2. SV phải đính kèm file bài làm tự luận vào trang hệ thống trước khi thời gian làm bài kết thúc
  3. SV phản hồi về việc đã nộp học phí nhưng chưa có tên trong danh sách dự thi thì vui lòng gởi email về P.KT-ĐBCL chậm nhất là 02 ngày trước ngày thi, Email: qa_exam@hiu.vn


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172