KYMDAN COMPANY


Cập nhật lần cuối vào 12/01/2022

KYMDAN COMPANY RECRUITMENT

Job role: HR2102 IT Staff

For more information, please visit at: https://hiu.vn/uncategorized-vi/hr2102-nhan-vien-it-cua-cong-ty-co-phan-cao-su-sai-gon-kymdan/?fbclid=IwAR3WMuzdJGA183W126eRXz_12bJgPYnV4CHQiJJgbQ3wgeasjS4Ndkx5Mvw

Application: Send your resume to email trangttt2@hiu.vn with the following Subject:
KYMDAN COMPANY_HR2102 IT Staff_Student ID_Full name_Phone number (Attached your resume)


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172