HIU Party Committee

Introduce

 • Comprehensive leadership in the implementation of the University's political tasks: building a solidarity and unity in the whole University; set out guidelines, regulation, and directions of the leadership close to the actual conditions of the University and organize the implementation of the Party's guidelines, the Country’s laws and policies; effectively implement education and training task, improve the life quality of staffs, lecturers and students.
 • Fulfill the University's obligations to the Country. Building close relationships with the Party committees, authorities, and local citizen according to the provisions of the Party's Charter
 • Managing the activities of the University through the issuance of Decisions, through
  the full-term programs and annual work plans associated with the assigned
  political tasks.
 • Concretize resolutions, programs, and plans of the Party in accordance with the
  specific conditions of the University’s Party Committee. Directing
  affiliated organizations to implement directives and decisions associated
  with the assigned political tasks and requirements of each unit in each
  school year.

Operation Information

Blog Post: Nothing not found.

Office of the Party Committee

Superior documents

No Document Type Abstract Agency issued
Outline of propaganda Document Outline of election propaganda for the 15th National Assembly deputies and the Xth People's Council of Ho Chi Minh City and the People's Councils at all levels for the term 2021-2026 COMMITTEE PROPAGANDA
01-HD/TW Tutorial Instructions for checking party membership card Central Organizing Committee
HD09/BTCTW Tutorial Party member's profession Central Organizing Committee
CV278-BTGDUK
11/5/2020
Documentary Join the theme art photo contest “Tự hào một dải biên cương" Propaganda Department of the Party Committee
HD09/BTCTW Tutorial Party member's profession Central Organizing Committee
29/QĐ-TW Regulations Regulations on the implementation of the Party's charter The central executive committee
30/QĐ-TW Regulations Qregulations on the implementation of Chapters VII and VIII of the Party Charter on inspection, supervision and discipline of the Party The central executive committee
KH289.ĐUK Plan Celebrating 90 years of tradition in the propaganda industry Party Committee of Universities and Colleges
KH290.ĐUK Plan Organization of training courses for political theory for those who join the Party Party Committee of Universities and Colleges
CT45-TW Directive Directive of the Politburo on leadership in the election of deputies to the 15th National Assembly and the election of deputies to the People's Councils at all levels for the 2021-2026 term The central executive committee
CV29.ĐUK Documentary Document to propagate the results of the 9th session, the XIV National Assembly Party Committee of Universities and Colleges
CV288.ĐUK Documentary About the dissemination and propaganda of the radio program Learn about Vietnam's seas and islands Party Committee of Universities and Colleges
291-HD/BTGĐUK Tutorial Guidelines for propaganda work in the third quarter of 2020 Party Committee of Universities and Colleges
01-HD/BTGĐUK Tutorial Propaganda to raise awareness of the defensive area
04-HD/BTGĐUK Tutorial Propaganda to celebrate the 90th anniversary of Soviet Nghe Tinh Party Committee of Universities and Colleges
05-HD/BTGĐUK Tutorial Information, propaganda, dissemination and education on the prevention and fight against corruption and waste Party Committee of Universities and Colleges

New Party Member Admission Form

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Danh mục hồ sơ kết nạp Đảng Xem
2 Mẫu trích yếu BB họp chi bộ xét kết nạp Đảng Xem
3 Biên bản Đoàn khoa Xem
4 Biên bản Chi đoàn Xem
5 Mẫu 7-KNĐ Nghị quyết Đảng ủy Xem
6 Mẫu 6 – KNĐ Nghị quyết Chi bộ Xem
7 Mẫu 5 – KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét Xem
8 Mẫu 4b-KNĐ Ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú Xem
9 Mẫu 4a-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn Xem
10 Mẫu 4-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Xem
11 Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu người vào Đảng Xem
12 Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào Đảng Xem
13 Mẫu 1-KNĐ Đơn xin vào Đảng Xem

Official Party Change Form

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Mục lục hồ sơ chuyển Đảng chính thức Xem
2 Mẫu trích yếu BB họp chi bộ xét chuyển Đảng chính thức Xem
5 Mẫu 14-KNĐ Nghị quyết Đảng ủy về xét chuyển Đảng chính thức Xem
6 Mẫu 13-KNĐ Nghị quyết Chi bộ về xét chuyển Đảng chính thức Xem
7 Mẫu 12-KNĐ Tổng hợp ý kiến nhận xét Đảng viên dự bị Xem
8 Mẫu 12b-KNĐ Ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú Xem
9 Mẫu 12a-KNĐ Nhận xét của Đoàn thể đối với Đảng viên dự bị Xem
10 Mẫu 11-KNĐ Biên bản nhận xét Đảng viên dự bị Xem
11 Mẫu 10-KNĐ Bản kiểm điểm Đảng viên dự bị Xem

Form for changing Party activities

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng Xem
2 Mẫu trích yếu BB họp chuyển sinh hoạt Đảng (trong nước) Xem
5 Mẫu trích yếu BB họp chuyển sinh hoạt Đảng (trong nước) Xem
6 Mẫu tự kiểm cá nhân Xem

Plan

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
01-KHLT/BTG.ĐUK-ĐUĐHTĐT 22/3/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu quốc hội và đại hiểu hội đồng nhân dân Xem
01-KH/DU.HIU 03/02/2020 Kế hoạch tổ chức học tâp chuyên đề năm 2020 Xem

Notification

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
1 81-TB/ĐUK Thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2021 Xem
1 09-TB/ĐU.HIU Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân Xem
1 08-TB/ĐU.HIU Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Xem
1 02-TB/ĐU.HIU Triển khai cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Xem
2 03-TB/ĐU.HIU Phân công nhiệm vụ BCH Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 Xem

Decision

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
06-QĐ/ĐU.HIU 26/6/2020 Ban hành quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025 Xem
07-QĐ/ĐU.HIU 15/8/2020 Ban hành quy chế làm việc cùa UBKT đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025 Xem

Other text

Số hiệu VB Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
1 14/5/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Xem
02-HD/ĐU.HIU 30/01/2020 Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 Xem

Organizational structure - personnel of the Party Committee of the school for the term 2020-2025 and branches under the Party Committee for the term 2020-2022

Executive Committee of the Party Committee

Hong Bang International University


  First and last name Position Department
1 ThS. Lê Thị Bé Vice Secretary Member of Personnel & Administration department
2 Bà Nguyễn Thu Thảo Member of the Standing Committee President of Union
3 ThS. Trần Ngọc Hải Member of the Executive Committee Member of Information department
4 ThS. Trịnh Quốc Hưng Member of the Executive Committee Member of Personnel & Administration department
5 Bà Phạm Thị Hoài Đông Member of the Executive Committee Member of Engineering and Technology
6 ThS. Đỗ Đức Anh Member of the Executive Committee Secretary of Youth union

Sub-departments of affiliated branches

Party Committee of Hong Bang International University

Party cell 1

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thu Thảo Secretary
2 Nguyễn Ri Sing Vice Secretary

Party cell 2

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trịnh Quốc Hưng Secretary
2 Đỗ Đức Anh Vice Secretary
3 Hoàng Phương Nhi Party cell excutive

Party cell 3

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thành Trung Secretary
2 Đỗ Thị  Thu Trâm Vice Secretary

Party cell 4

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Ngọc Sơn Secretary
2 Phạm Thị Hoài Đông Vice Secretary
3 Huỳnh Mỹ Tiên Party cell excutive

Party cell 5

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Nam Secretary
2 Phùng Vạn An Vice Secretary
3 Lê Văn Gắt Party cell excutive

Contact

Office of the Party Committee of Hong Bang International University

♦ Person in charge: Đ/c Lê Thị Bé

♦ Phone number: 0933159189

♦ Email: belt@hiu.vn

♦ Address: Floor 3, 215 Điện Biên Phủ, Ward 15, Bình Thạnh District

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172