News


Cập nhật lần cuối vào 06/05/2021

Mobile vending vehicles on floors 10, 14, 18 & G


Place of events


HIU Open Day – Students High Schools


The Open Chess Championship at Food CourtLiên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172