Các hoạt động Đảm bảo chất lượng tại HIU

Tháng 9/2019, HIU tiến hành thực hiện chương trình kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành.

Đối với kiểm định cơ sở giáo dục, HIU đạt chứng nhận vào năm 2019. Đến nay, HIU tiếp tục công tác Tự đánh giá và chuẩn bị cho Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2 dự kiến vào tháng 01/2024.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đối với kiểm định chương trình đào tạo, HIU , đã có 11 CTĐT đạt chất lượng và đang tiếp tục triển khai thực hiện kiểm định đối với các chương trình còn lại theo chuẩn MOET và AUN.

Giấy chứng nhận ngành Điều dưỡng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Dược học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Ngôn ngữ Anh đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Tài chính ngân hàng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Truyền thông đa phương tiện đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Quan hệ quốc tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Luật Kinh tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172