Sinh viên Luật HIU học nghiệp vụ với Thẩm phán và Luật sư nổi tiếng

Sinh viên Luật HIU học nghiệp vụ với Thẩm phán và Luật sư nổi tiếng

Là sinh viên ngành Luật, việc thường xuyên được tham gia các buổi hội thảo chuyên đề, gặp gỡ các…

Read more
HIU Fellowship và câu chuyện nghề nghiệp ngành Kỹ Phục hồi chức năng

HIU Fellowship và câu chuyện nghề nghiệp ngành Kỹ Phục hồi chức năng

HIU Fellowship là chuỗi sự kiện định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên năm cuối của trường Đại học…

Read more