THÔNG TIN GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đại học có môi trường quốc tế tốt nhất ở Việt Nam. Trường đào tạo đa lĩnh vực, trong đó khoa học sức khoẻ là lĩnh vực trọng tâm. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có sứ mạng đào tạo người học có chất lượng cao từ đại học đến tiến sĩ; thực hiện nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sức khoẻ, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội và kỹ thuật – công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Cổng thông tin giảng viên

Giảng viên truy cập Cổng thông tin để báo vắng, báo bù, xem lịch dạy, thông tin sinh viên,...

Cổng thông tin giảng viên

Truy cập

Cổng thông tin sinh viên

Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên để xem thời khoa biểu, phòng học, lịch thi.

Cổng thông tin sinh viên

Truy cập

Cổng nghiên cứu khoa học

Giảng viên truy cập Cổng thông tin để quản lý việc giảng viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Cổng nghiên cứu khoa học

Truy cập

Cổng thông tin việc làm

Sinh viên truy cập Cổng việc làm sinh viên để tìm kiếm thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm

Cổng thông tin việc làm

Truy cập

Thư viện số

Giảng viên & Sinh viên truy cập thư viện số để tìm kiếm tài liệu học tập trực tuyến bao gồm bài giảng, sách giáo trình, tài liệu tham khảo

Thư viện số

Truy cập

Cổng Đào tạo trực tuyến

Giảng viên & Sinh viên truy cập cổng đào tạo trực tuyến để tìm kiếm tài liệu học tập trực tuyến cho sinh viên, bao gồm bài giảng, sách giáo trình, tài liệu tham khảo, bài tập và tham gia các lớp học trực tuyến

Cổng Đào tạo trực tuyến

Truy cập

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172