Báo cáo

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2023

 1. Thông tin chung: File đính kèm
 2. Báo cáo thực hiện Tuyển sinh: File đính kèm
 3. Báo cáo số sinh viên/học viên đang học: File đính kèm
 4. Báo cáo kế hoạch tuyển sinh: File đính kèm
 5. Báo cáo số lượng giảng viên: File đính kèm
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu: File đính kèm
  2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng: File đính kèm
 6. Báo cáo cơ sở thực hành: File đính kèm
 7. Báo cáo tổng hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh: File đính kèm

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172