Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế

     English below        

     Chào mừng quý vị phụ huynh, sinh viên và bạn đọc đến với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế.

    Với hơn 20 năm phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế đã trở thành chọn lựa đáng tin cậy của nhiều thế hệ sinh viên, học viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung quốc học, và Việt Nam học (bậc cử nhân và Thạc sĩ).

    Từ năm học 2021-2022, Khoa mở rộng đào tạo các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản. Đặc biệt từ năm học 2022-2023, khoa bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh.

    Môi trường học tập năng động, hiện đại, đa văn hóa sẽ giúp người học phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ và tri thức văn hóa, trở thành những công dân toàn cầu có trí tuệ và tư duy nhạy bén để thành công trong thế giới phát triển và kết nối ngày nay.

    Theo định hướng giáo dục hội nhập toàn cầu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả các ngành đào tạo, sinh viên được học trực tiếp với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước ngay từ năm học đầu tiên. Những hoạt động thực tập nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và các khóa du học tại các trường đại học nước ngoài như Đại học ngoại ngữ Busan, Đại học Konkuk, Đại học quốc tế Osaka, Đại học Kasui Women University, Đại học Chuo Gakuen, Đại học Thiên Tân, Đại học Đài Đông, Đại học Arizona State University, University of Bedfordshire, Charles University, v.v. sẽ giúp sinh viên hình thành năng lực ngoại ngữ và năng lực làm việc thích hợp với nhiều vị trí công việc đa dạng khi ra trường.

    Các bộ môn thuộc Khoa gồm:

  • Bộ môn Ngôn ngữ Anh
  • Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
  • Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc
  • Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

    Welcome parents, students, and readers to the Faculty for Global Languages ​​and Cultures.

    With the history of more than 20 years of development, the Faculty has become a reliable choice of thousands of students majoring in English Language, Korean Studies, Japanese Studies, Chinese Studies, and Vietnamese studies.

  From the academic year 2021-2022, the Faculty expanded its capacity to introduce the new Bachelor’s degree programs in Chinese Language, Korean Language, and Japanese Language. Especially from the academic year 2022-2023, the Faculty offered the Master’s degree program in English language.

    The Faculty fosters a dynamic, modern, and multicultural learning environment in which all learners will develop linguistic competence and cultural literacy as invaluable skills to become informed global citizens in this increasingly interconnected world.

    Taking the educational approach based on international dimension and technological application in all training disciplines, students will work directly with a team of professional, highly qualified lecturers from Vietnam and abroad right from the first year of study. Besides, internship practice, cultural exchange activities, and academic courses at universities overseas will help students to acquire foreign language competence and professional skills adequate to be successful in diversified job positions upon graduation. Our partner universities overseas include Busan University of Foreign Studies, Konkuk University, Osaka University, Kasui Women University, Chuo Gakuen University, Tianjin University, National Taitung University, Arizona State University, University of Bedforshire, and Charles University, etc.

    The Faculty oversees 5 following departments:

  • Department of English Language
  • Department of Chinese Language and Culture
  • Department of Korean Language and Culture
  • Department of Japanese Language and Culture

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

 

 

Gặp gỡ Đội ngũ Giảng viên của Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

stt Họ và Tên Chức vụ
1 PGS.TS. Trần Thủy Vịnh Trưởng khoa
2 TS. Tô Minh Tùng – Phó Trưởng Khoa

– Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

3 TS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
4 TS. Ondrej Slówik Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
5 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
6 ThS. Nguyễn Trung Hiếu Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
7 ThS. Nguyễn Minh Hưng Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
8 ThS. Min Byoung Jun Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Dung Giảng viên
10 ThS. Trương Tư Triển Giảng viên
11 ThS. Đỗ Khắc Tính Giảng viên
12 ThS. Trương Kỳ Tâm Giảng viên
13 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giảng viên
14 ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo Giảng viên
15  ThS. Trần Thanh Trúc Giảng viên
16  ThS. Nguyễn Như Tùng Giảng viên
17 ThS. Phạm Thị Khải Hoàn Giảng viên
18 ThS. Nhâm Thị Hoàng An Giảng viên
19 ThS. Trần Thị Hường Giảng viên
20 Tiêu Bích San Giảng viên
21  ThS. Hồ Lê Thị Xuân Trinh Giảng viên
22 ThS. Phan Thị Mai Trâm Giảng viên
23 ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào Giảng viên
24 ThS. Nguyễn Trần Việt Hồng Giảng viên
25 ThS. Trần Quang Minh Giảng viên
26 ThS. Phạm Hòa Hiệp Giảng viên
27 ThS. Nguyễn Yến Khoa  Giảng viên
28 ThS. Trần Đức Anh  Giảng viên
29 ThS. Reece Storey   Giảng viên

Ban chủ nhiệm

PGS.TS Trần Thủy Vịnh

– Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

– Email: vinhtt@hiu.vn

Văn phòng Khoa

ThS. Lê Thị Anh

– Thư ký Khoa
– Email: anhlt71@hiu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Vân

– Thư ký Khoa
– Email: vannt@hiu.vn

Trần Đức Trị

– Thư ký Khoa
– Email: tritd@hiu.vn

Liên hệ Khoa

– Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế (Tầng 17)

  • P.17.9: Văn phòng Khoa
  • P.17.10: Phòng Chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3422)
– Fanpage: HIU – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế
– Website: Khoa NN&VHQT

THÔNG BÁO - TIN TỨC

Giải NHẤT trong cuộc thi HÙNG BIỆN TIẾNG HÀN K-SPEECH lần thứ 11 tại Việt Nam

Giải NHẤT trong cuộc thi HÙNG BIỆN TIẾNG HÀN K-SPEECH lần thứ 11 tại Việt Nam

[BREAKING NEWS] Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thảo Nguyên - sinh viên năm 2 ngành Ngôn Ngữ & Văn hoá…

Xem thêm
Chính trị gia Ấn Độ khơi dậy tư duy mới của sinh viên HIU trong chính trị và kinh tế đối ngoại

Chính trị gia Ấn Độ khơi dậy tư duy mới của sinh viên HIU trong chính trị và kinh tế đối ngoại

Ngày 27/03/2023, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức buổi tọa đàm quốc tế “Một Châu Á…

Xem thêm

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022 https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/tritd_hiu_vn/Documents/Khoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF/%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET/DCCT%2021-22%201-%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%99p.pdf?csf=1&web=1&e=Xm72ke

Xem thêm

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020: https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/personal/tritd_hiu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=tritd%40hiu%2Evn&id=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET%2Fde%20cuong%20chi%20tiet%2D19%2D20%201%2D%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%99p%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 83 (10/07/2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 83 (10/07/2022)

■ Phương thức đăng ký và nhận giấy báo dự thi:Bước 1: Thí sinh download mẫu phiếu đăng ký thi,…

Xem thêm

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế

Infographic: Điểm sàn xét tuyển các ngành Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của HIU năm 2021

Bạn quan tâm đến các ngành ngôn ngữ nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hãy để HIU giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phương thức tuyển sinh, điểm sàn và tổ hợp môn xét tuyển các ngành ngôn ngữ và văn hóa quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Mã Trường: HIU

Ngôn ngữ Trung – Ngành “hot” thu hút nhiều bạn trẻ theo học

Chọn ngành Ngôn ngữ Trung tại HIU, các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận chương trình học sinh động, trực quan và đầy thực tiễn. Tại HIU, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm những chuyến đi thực tế doanh nghiệp, tìm hiểu mô hình hoạt động của các cơ quan ngoại giao, tổ chức văn hóa … cũng chính là những “điểm cộng” giúp sinh viên tự tin trở thành những nhà ngoại giao, cầu nối văn hóa Việt – Trung, chuyên viên tại doanh nghiệp Trung Quốc trong và ngoài nước.
Chọn chuyên ngành này, ngoài việc được “đào sâu" về ngôn ngữ Trung, về hình thái, cú pháp tạo nên chữ và câu, cách sử dụng tiếng sành sỏi thông qua 4 kỹ năng chính Nghe – Nói – Đọc – Viết, các bạn còn tiếp cận các kỹ năng chuyên môn trong đối ngoại, nghiệp vụ du lịch, có một nền tảng vững chắc về địa lý, lịch sử, văn hóa của Trung Quốc … để tự tin hòa nhập vào môi trường việc làm tại các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc.
Đặc biệt khi theo học ngành Ngôn ngữ Trung tại HIU, sinh viên sẽ được tiếp cận môi trường học tập hiện đại theo mô hình chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, sinh viên còn được giao lưu với bạn bè quốc tế qua các chương trình giao lưu học thuật, các chương trình hội thảo, đối thoại,… giúp các bạn được mở rộng kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ trong quá trình theo học.
Chọn ngành Ngôn ngữ Trung tại HIU:

Chương trình Liên kết

Cử nhân Ngôn ngữ Anh & giảng dạy tiếng Anh BA (Hons) English language TEFL

– Chương trình Cử nhân Du học tại chỗ hệ chính quy
– Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương trình song bằng

    5 năm 2 bằng, nhân đôi cơ hội nghề nghiệp

Chương trình học đồng thời hai ngành (song bằng) của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế với những ngành học cùng hoặc gần nhóm ngành, khối ngành với nhau tạo điều kiện cho sinh viên có được 2 bằng đại học chính quy, tăng cao cơ hội nghề nghiệp.

Ưu điểm khi chọn học chương trình đào tạo song bằng, sinh viên sẽ được bảo lưu điểm và chuyển những tín chỉ của các môn học tương đương đã hoàn thành của ngành học thứ nhất để được công nhận tích lũy trong chương trình đào tạo của ngành học thứ hai. Điều này giúp giảm tải đáng kể các môn học trùng lặp, tiết kiệm thời gian cũng như giảm bớt chi phí học tập cho các bạn sinh viên HIU.

Sinh viên học lực khá hoàn toàn có thể nhận 2 bằng đại học thuộc 2 ngành khác nhau trong thời gian 5,5 năm. Đặc biệt, sinh viên HIU được giảm học phí 35% khi học ngành thứ hai.

Hiện tại sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế có nhiều cơ hội học song ngành. Sinh viên ngành QHQT có thể học bằng 2 với ngành Truyền thông Đa Phương Tiện, Nhật Bản học, Ngôn Ngữ Anh. Sinh viên ngành Truyền thông Đa Phương Tiện có thể học bằng 2 với ngành Thiết kế Đồ họa, Công nghệ Điện Ảnh truyền hình, Việt Nam học.

Danh mục Ngành đào tạo Song bằng

STT Ngành chính (chương trình 1) Ngành phụ (chương trình 2) có thể đăng ký học Ghi chú
1 Quan hệ quốc tế Truyền thông đa phương tiện
Nhật Bản học
Ngôn ngữ Anh
2 Truyền thông đa phương tiện Thiết kế đồ hoạ
Công nghệ điện ảnh và truyền hình
3 Nhật bản học Việt Nam học
Truyền thông đa phương tiện
Quan hệ quốc tế
4 Hàn Quốc học Truyền thông đa phương tiện
Quan hệ quốc tế
5 Công nghệ điện ảnh và truyền hình Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Truyền thông đa phương tiện
6 Công nghệ thông tin Truyền thông đa phương tiện