Công tác sinh viên

Tầm nhìn

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, sẽ trở thành trường đại học có môi trường quốc tế tốt nhất ở Việt Nam. Trường đào tạo đa lĩnh vực, trong đó khoa học sức khoẻ là lĩnh vực trọng tâm.

Sứ mệnh

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có sứ mạng đào tạo người học có chất lượng cao từ đại học đến tiến sĩ; thực hiện nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sức khoẻ, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội và kỹ thuật – công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

  • Sáng tạo: tạo nên các giá trị mới, phương thức mới phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng.
  • Yêu thương: cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau
  • Kỷ luật: nghiêm túc tuân thủ quy chế, quy định của Tập đoàn và thực thi các quyết định của cấp trên với tinh thần vị lợi ích chung của Tập đoàn.
  • Chất lượng: các hoạt động đáp ứng các yêu cầu được đặt ra từ Nhà trường và xã hội.
  • Chuyên nghiệp: các hoạt động được thực hiện một cách đồng bộ, nhất quán và khoa học.

Triết lý giáo dục

Chọn triết lý giáo dục Nhân bản, tinh thần khai phóng, lấy con người làm trung tâm, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mang sứ mệnh đào tạo thế hệ sinh viên có trí tuệ, tâm hồn, thế lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

HIU STUDENT CENTER
Bộ phận Công tác sinh viên

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172