Giới thiệu

Tìm hiểu về HIU

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Các đơn vị trực thuộc

Tại sao chọn HIU?

Cơ sở học tập

Về chúng tôi

Dành cho phụ huynh

Cơ hội việc làm tại HIU

Bản tin

Sự kiện

 Lượt xem: 5360