Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh

– Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: Xem tại đây

– Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Xem tại đây

– Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021: Xem tại đây

– Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022: Xem tại đây

– Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023: Xem tại đây

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172