Giới thiệu

Cổng đào tạo trực tuyến trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cung cấp tài liệu học tập trực tuyến cho sinh viên, bao gồm lịch học, lịch thi, bài giảng, sách giáo trình, tài liệu tham khảo, bài tập, và nhiều nguồn kiến thức khác. Sinh viên có thể truy cập tài liệu này mọi lúc, mọi nơi thông qua internet.

Ngoài ra, Cổng đào tạo trực tuyến cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng E-learning đến sinh viên và giảng viên, để phục vụ quá trình học và thi cho sinh viên toàn trường.

Hoạt động đào tạo

Lịch học
Lịch thi
Kết quả học tập
Quy định - Quy trình
Thông báo

Học trực tuyến E-learning

Vào học

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172