Hội đồng khoa học đào tạo

Hội Đồng Khoa Học và Đào Tạo

Họ và Tên Chức vụ Chức danh
GS.TS Phạm Văn Lình Hiệu trưởng Chủ tịch
PGS.TS. Lê Khắc Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
TS. Đỗ Mạnh Cường Chủ tịch Hội đồng trường
Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục & Đào tạo giáo viên
Ủy viên
TS. Đỗ Chiếm Tài Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế Thư ký
PGS.TS.BS Lâm Hoài Phương Phó Hiệu trưởng Ủy viên
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Ủy viên
PGS.TS Hà Thị Anh Trưởng khoa Xét nghiệm Y học Ủy viên
PGS.TS Trần Anh Vũ Trưởng khoa Dược Ủy viên
TS. Nguyễn Thành Đức Trưởng khoa Y Ủy viên
PGS.TS Mai Văn Thìn Trưởng Bộ môn, Khoa Y Ủy viên
PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất Ủy viên
PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Trưởng Khoa Công nghệ & Kỹ thuật Ủy viên
TS. Đỗ Xuân Biên Trưởng Khoa Khoa học Xã hội Ủy viên
TS. Đoàn Thị Huệ Dung Trưởng khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế Ủy viên
TS. Mai Thị Trúc Ngân Trưởng Khoa Kinh tế – Quản trị Ủy viên
TS. Trần Lâm Vũ Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Ủy viên
TS. Phan Đồng Châu Thủy Trưởng Phòng Khảo thí – Đảm Bảo chất lượng Ủy viên