Hội đồng khoa học đào tạo

Hội Đồng Khoa Học và Đào Tạo

Họ và Tên Chức vụ Chức danh
GS. TS. Phạm Văn Lình Hiệu trưởng Chủ tịch
PGS. TS. Lê Khắc Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
PGS. TS. Thái Bá Cần Chủ tịch Hội đồng trường Ủy viên
PGS. TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Hiệu trưởng Ủy viên
PGS. TS. Lâm Hoài Phương Phó Hiệu trưởng Ủy viên
PGS. TS. Lê Đức Lánh Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Ủy viên
PGS. TS. Hà Thị Anh Trưởng khoa Xét nghiệm Y học Ủy viên
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng khoa Dược Ủy viên
PGS. TS. Lương Thị Ánh Ngọc Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất Ủy viên
PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn Trưởng Khoa Công nghệ & Kỹ thuật Ủy viên
PGS. TS. Nguyễn Phương Dung Viện trưởng Viện ĐTSĐH-ĐTLT Ủy viên
PGS. TS. Trần Thủy Vịnh Trường khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế Ủy viên
TS. Nguyễn Thành Đức Trưởng khoa Y Ủy viên
TS. Đỗ Xuân Biên Trưởng Khoa Khoa học Xã hội Ủy viên
TS. Mai Thị Trúc Ngân Trưởng Khoa Kinh tế – Quản trị Ủy viên
ThS. Trần Thị Thuận Q. Trưởng khoa Điều dưỡng Ủy viên
BSCKII. Hà Đức Minh Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Ủy viên
ThS. Nguyễn Thị Hương Q. Trưởng khoa Kỹ thuật – Phục hồi chức năng Ủy viên
TS. BSCKII. Phạm Văn Dũng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Ủy viên
TS. Đỗ Trọng Ánh Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi chức năng Tp. Hồ Chí Minh Ủy viên
TS. Vũ Thị Phương Anh Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Ủy viên
ThS. Lê Minh Trung Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo Đại học Ủy viên
TS. Đỗ Chiếm Tài Trưởng phòng Quản lý khoa học – Tạp chí khoa học Ủy viên, Thư ký