Sau đại học

Chương trình thạc sĩ


Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ QTKD – chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng
Thạc sĩ QTKD – chuyên ngành Luật kinh doanh
Thạc sĩ QTKD – chuyên ngành Quản trị Du lịch
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Thạc sĩ Khoa học máy tính
Thạc sĩ Việt Nam học

Chương trình đào tạo chuyên khoa I

Nhập học tại HIU

Chỉ cần một vài bước đơn giản để có thể nhập học tại HIU. Tìm hiểu thêm về điều kiện tuyển sinh và nộp hồ sơ ngay hôm nay. Xem chi tiết tại đây.

Học bổng

Nếu bạn là một sinh viên xuất sắc và mong muốn theo đuổi ước mơ , chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu chương trình học bổng dành cho sinh viên tương lai và nộp hồ sơ cho loại học bổng mà bạn đủ tiêu chuẩn. Xem chi tiết tại đây.

Học phí

Tại HIU, sinh viên có thể chọn giữa học phí năm học 2020 hoặc chương trình học phí cố định. Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên học trong từng học kỳ. Xem chi tiết tại đây.

 Lượt xem: 3471