Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)

 Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên truyền Kỷ niệm 110…

Read more

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 – 2022)

Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm…

Read more

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/07/1912 – 09/07/2022)

Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên truyền Kỷ niệm 110…

Read more

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022)

Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên truyền Kỷ niệm 100…

Read more

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/05/1902 – 05/05/2022)

Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương tuyên truyền Kỷ…

Read more

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Phong (06/09/1902 – 06/09/2022)

Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm…

Read more

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172