Khoa Y – Các môn chuyên khoa

* Lao

* Da liễu

* Nhãn khoa

* Tai – Mũi – Họng

* Răng – Hàm – Mặt

* Tâm thần

* Y học cổ truyền

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172