Khoa Y – Các môn Ngoại khoa

* Ngoại cơ sở lý thuyết 

* Ngoại cơ sở thực hành

* Ngoại bệnh lý lý thuyết 

* Ngoại bệnh lý thực hành

  • Ngoại Tim mạch
  • Ngoại Hô hấp
  • Ngoại Tiêu hóa
  • Ngoại Thần kinh
  • Ngoại Tiết niệu
  • Ngoại Thần Kinh

* Chấn thương chỉnh hình

* Điều trị học Ngoại khoa

* Gây mê – Hồi sức

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172