Khoa Y – Các môn Nội khoa

* Nội cơ sở lý thuyết

* Nội cơ sở thực hành

* Nội bệnh lý lý thuyết

* Nội bệnh lý thực hành

  • Nội Tim mạch
  • Nội Hô hấp
  • Nội Tiêu hóa
  • Nội Thần kinh
  • Nội Tiết niệu
  • Nội Nội tiết
  • Nội Thần Kinh

* Điều trị học Nội khoa

* Hồi sức – cấp cứu

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172