Chương trình Y đa khoa

Chương trình Y Đa khoa của Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng đào tạo 6 năm thực hiện trên cơ sở của Quyết định số 1854/QĐ-BYT về việc “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa" do Bộ Y tế ban hành ngày 18 tháng 05 năm 2015.

Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa là các năng lực người bác sĩ đa khoa cần có khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Trình độ đào tạo:     Đại học

Ngành đào tạo:        Y đa khoa (General Medicine)

Mã ngành đào tạo:  52720101

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Bác sỹ đa khoa là đào tạo những người có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề sức khoẻ cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về thái độ:

– Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

– Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu  nghề nghiệp;

– Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

Về kiến thức:

– Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng;

– Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh;

– Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;

– Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

– Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường;

– Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa;

– Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường;

– Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ toàn diện và liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường;

– Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng;

– Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch và quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện, liên tục;

– Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh;

– Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khoẻ, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

– Tham gia nghiên cứu khoa học

– Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ và tin học để nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Nội dung đào tạo

Với khối lượng kiến thức trên 304 đơn vị học trình trong thời gian đào tạo là 6 năm, chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, Sinh viên sẽ được học những môn kiến thức cơ sở của ngành y như Dân số học, Sinh học và di truyền, Tin học ứng dụng, Xác suất – Thống kê y học … và những môn thuộc kiến thức ngành như Giải phẫu, Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Dịch tễ học …

Sinh viên sẽ học lý thuyết các môn chuyên ngành của ngành y như Nội cơ sở, Ngoại cơ sở, Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý, Phụ sản, Nhi khoa, Truyền nhiễm … và đi thực tập tại các cơ sở y tế liên kết đào tạo với Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng như Bệnh Viện Nhi Đồng TP. HCM, Bệnh Viện Từ Dũ, Bệnh Viện An Bình …

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172