Đang cập nhật

Chọn môn học, sau đó chọn tên bài để tải slides

 

Cơ sở khối ngành

Thống kê Y - Sinh học

3. Sơ lược về phương pháp nghiên cứu

4. Quần thể – Mẫu và công thức tính cỡ mẫu

5. Thống kê mô tả

6. Thống kê so sánh (biến định lượng)

7. Thống kê so sánh (biến phân loại)

8. Độ nhậy và độ đặc hiệu

9. Tương quan và hồi quy

10. Trình bày số liệu

Y học cơ sở

Vi sinh học

* Đại Cương Vi sinh vật – E

* Campylobacter và Helicobacter – E

* Haemophilus Influenza và Bortella Pertusis – E

* Kháng nguyên vi khuẩn – E

* Kháng sinh và kháng kháng sinh của của vi khuẩn – E

* Nhiễm khuẩn và độc lực của vi sinh vật – E

* Vắc xin và huyết thanh – E

* Microbacterium – E

* Vi khuẩn kỵ khí – E

Y tế công cộng

Dịch tễ học cơ bản

3. Nghiên cứu dịch tễ học – Dịch tễ học mô tả –  E

4. Nghiên cứu dịch tễ học – Dịch tễ học phân tích –  E

7. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

8. Dịch tễ học các bệnh không lây truyền

9. Dịch tễ học lâm sàng

10. Điều tra và xử lý vụ dịch

Ngoại khoa 

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172