100 QUY LUẬT BẤT BIẾN ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH

Đây là một quyển sách tập hợp đầy đủ những quy luật cơ bản trong kinh doanh, dành cho những người theo nghiệp này và cho cả những người chẳng có mong muốn bán buôn bất cứ thứ gì. Vì ngoài lĩnh vực kinh doanh, quyển sách này còn trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về một thứ mà cả xã hội chúng ta ngày đêm theo đuổi, đó là 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧. Sau khi đọc xong quyển sách này thì 𝐇𝐈𝐔 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 lại rút ra được một điều rất hay, đó là “𝑽𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒊 𝒉𝒐̣ 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈. 𝑪𝒐̀𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂̣𝒄, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒉𝒐̣ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.” 𝐇𝐈𝐔 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 mời bạn đọc tìm đọc quyển sách 𝟏𝟎𝟎 𝐐𝐮𝐲 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 Đ𝐞̂̉ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 của tác giả 𝑩𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒄𝒚 – một nhà tư vấn hang đầu trong lĩnh vực nguồn nhân lực và phát triển cá nhân. 𝐌𝐚̃ 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚́: 𝟏𝟓𝟑 𝟔𝐁𝟕

Người đăng: HIU Library vào Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172