Sách Tư duy – Phát triển trí tuệ

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Ban đầu tôi dự định đọc vài trang cho thỏa tính tò mò của bản thân nhưng vô tình lại bị cuốn theo mạch văn của tác giả 𝐍𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 đến gần hết cuốn sách. Quyển này thật sự hay và nhiều ý nghĩa lắm các bạn nhé. Nhưng để bây giờ viết một bài để các bạn xem và muốn tìm đọc quyển này ngay thì thật sự…khó. Bản thân tôi tự thấy mình không đủ trình để review về quyển này. Nên lỡ viết bậy và dở có khi lại làm các bạn chẳng muốn đọc nó. Có lẽ bài này tôi sẽ trình bày như một kiểu thông báo đơn thuần. Vì sau khi đọc quyển này, tôi nhận thấy mọi sự xảy ra trên đời nên để tùy duyên. Cho nên các bạn có cơ hội đọc được quyển sách này hay không cũng còn phụ thuộc vào cái duyên của các bạn với nó… Cuối cùng, tôi xin trích lại một đoạn giới thiệu của báo 𝐓𝐮ổ𝐢 𝐓𝐫ẻ để khái quát nội dung của quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong, coi như cho có lệ… “𝑴𝒖ô𝒏 𝒌𝒊ế𝒑 𝒏𝒉â𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒃ạ𝒏 𝒎ộ𝒕 𝒄á𝒊 𝒏𝒉ì𝒏 𝒎ớ𝒊 𝒗ề 𝒕𝒉ế 𝒈𝒊ớ𝒊, 𝒗ề 𝒗ò𝒏𝒈 𝒍𝒖â𝒏 𝒉ồ𝒊 𝒗à 𝒍𝒖ậ𝒕 𝒏𝒉â𝒏 𝒒𝒖ả; 𝒄ả𝒏𝒉 𝒕ỉ𝒏𝒉 𝒗à 𝒉𝒖𝒏 đú𝒄 𝒎ộ𝒕 𝒕𝒉á𝒊 độ 𝒔ố𝒏𝒈 𝒉ướ𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊ệ𝒏. 𝑿é𝒕 𝒗ề 𝒎ặ𝒕 đọ𝒄, 𝒔á𝒄𝒉 𝒄â𝒏 đượ𝒄 𝒄ả 𝒚ế𝒖 𝒕ố 𝒉ọ𝒄 𝒕𝒉𝒖ậ𝒕 𝒗à 𝒕𝒉ư 𝒈𝒊ã𝒏. 𝑽ì 𝒗ậ𝒚, 𝒉ã𝒚 𝒄ẩ𝒏 𝒕𝒉ậ𝒏, 𝒗ì 𝒃ạ𝒏 𝒔ẽ 𝒃ị 𝒄𝒖ố𝒏 𝒗à𝒐 𝒗à 𝒌𝒉ô𝒏𝒈 𝒅ứ𝒕 𝒓𝒂 đượ𝒄.”

Người đăng: HIU Library vào Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Hôm nay, thư viện đã làm một khảo sát nhỏ khoảng 20 bạn sinh viên trường mình với nội dung về “𝟏𝟎 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̃...

Người đăng: HIU Library vào Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172