Các khóa học thiết kế đồ họa

Stt Lớp Tiết học
1 Photoshop 32
2 Illustrator 32
3 Dàn trang Indesign 32
4 Mỹ thuật ứng dụng cơ bản 32
5 Vẽ kỹ thuật Autocad 32
6 Đồ họa 3D cơ bản 32
7 3D nội thất 32
8 Sketchup 32
9 Nguyên lý thiết kế nội thất 32
10 Dự toán 32
11 Layout Web 32

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172