Các khóa học tin học văn phòng

Stt Lớp Tổng số tiết
1 Tin học văn phòng (Word+Power Point+Excel+Intenet) 60
2 Chứng chỉ MOS 48

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172