1. Tiếng Nhật Sơ cấp 1 và 2 (4 lớp học, mỗi lớp 60 tiết)

 • Đọc và viết đượcchữ Hiragana, Katakana, 100 chữ Kanji trình độ N5.
 • Tham gia kỳ thi JLPT N5
 • Hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp.
 • Trình bày ý kiến của mình về một số đề tài về cuộc sống sinh hoạt
 • Tham gia kỳ thi JLPT N4

2. Tiếng Nhật Trung Cấp 1 và 2 (4 lớp, mỗi lớp 60 tiết)

 • Có kiến thức nền tảng về từ vựng ngữ phápTrình độ N3
 • Đàm thoại Business Sơ cấp
 • Hoàn thành chương trình tiếng Nhật Trung cấp.
 • Tham gia kỳ thi JLPT N3

3. Tiếng Nhật Cao cấp 1

 • Hoàn thành chương trình tiếng Nhật Cao cấp 1
 • Tham gia kỳ thi JLPT N2
 • Đàm thoại Business Trung cấp

4. Tiếng Nhật Cao cấp 2

 • Hoàn thành chương trình tiếng Nhật Cao cấp 2
 • Tham gia kỳ thi JLPT N1
 • Đàm thoại Business Cao cấp
Lớp Số tiết Số học viên
Sơ Cấp 1 60 tiết 15-20 hv/lớp
SC2 60 tiết 15-20 hv/lớp
SC3 60 tiết 15-20 hv/lớp
SC4 60 tiết 15-20 hv/lớp
Trung Cấp 1 60 tiết 15-20 hv/lớp
TC2 60 tiết 15-20 hv/lớp
TC3 60 tiết 15-20 hv/lớp
TC4 60 tiết 15-20 hv/lớp

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172