1. Khóa học tiếng Thái cơ bản

 • Dành cho người học muốn phát triển năng lực giao tiếp tiếng Thái.
 • Học cách giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, chữ viết và đọc tiếng Thái cơ bản.
 • Mỗi lớp bao gồm 60 tiết học (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
 • Giáo trình do Trung tâm Ngoại ngữ và tin học biên soạn.
 • Số lượng học viên: 10 – 16 học viên/lớp

2. Khóa học tiếng Thái Trung cấp 1 & 2

 • Dành cho người học muốn phát triển năng lực giao tiếp tiếng Thái để sử dụng tiếng Thái thông thạo.
 • Phù hợp với người muốn làm việc ở các công ty Thái, đi du học ở Thái Lan.
 • Mỗi lớp bao gồm 60 tiết học (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
 • Tập đọc & viết tiếng Thái
 • Các chủ đề giao tiếp theo tình huống hàng ngày như mua sắm, làm việc, đi du lịch,…
 • Giáo trình do Trung tâm Ngoại ngữ và tin học biên soạn.
 • Số lượng học viên: 10 – 16 học viên/lớp

3. Tiếng Thái dành cho hướng dẫn viên du lịch 1 & 2

 • Dành cho hướng dẫn viên du lịch muốn kiểm tra năng lực tiếng Thái
 • Mỗi lớp bao gồm 60 tiết học (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
 • Giáo trình do Trung tâm Ngoại ngữ và tin học biên soạn.
 • Số lượng học viên: 10 – 16 học viên/lớp

4. Tiếng Thái kinh doanh

 • Dành cho doanh nhân, nhân viên đang làm trong công ty Thái Lan, tìm cơ hội làm việc với người Thái.
 • Mỗi lớp bao gồm 60 tiết học (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
 • Giáo trình do Trung tâm Ngoại ngữ và tin học biên soạn.
 • Số lượng học viên: 10 – 16 học viên/lớp
 • Mỗi lớp gồm 60 tiết học (12 tuần x 3 buổi x 2 tiết/buổi)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172