1. Tiếng Trung Sơ cấp 1 – 2

 • Phát âm chuẩn tiếng TQ phổ thông, thuộc các bộ thủ, ngữ pháp, luyện nói những câu đơn giản.
 • Luyện các kỹ năng Nghe, nói. Sử dụng thành thạo một số câu trong giao tiếp gia đình, xã hội. bạn bè…
 • 15 – 20 học viên/lớp
 • 60 tiết/lớp (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)

2. Tiếng Trung Sơ – Trung 1 – 2

 • Luyện các kỹ năng Đọc, Viết. Nghe hiểu các giao tiếp hàng ngày, có thể Hội thoại theo các chủ điểm.
 • Luyện kết hợp 4 kỹ năng. Nâng cao khả năng Nghe hiểu và giao tiếp được với người bản ngữ về chủ điểm Văn hóa, gia đình, đời sống, xã hội, sở thích…
 • 15 – 20 học viên/lớp
 • 60 tiết/lớp (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)

3. Tiếng Trung Trung cấp 1 – 2

 • Tạo phản xạ nhanh trong giao tiếp Nghe-Nói. viết đoạn văn…Tương đương trình độ HSK cấp 3
 • Nghe-Nói giao tiếp nhanh, chính xác ở mức độ cao, Viết các loại văn bản, viết bài văn… tương đương trình độ HSK cấp 4
 • 15 – 20 học viên/lớp
 • 60 tiết/lớp (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172