1.Tiếng Việt cho người nước ngoài từ sơ cấp đến cao cấp

 • Đào tạo tiếng Việt từ sơ cấp đến cao cấp (A1 – C2)
 • Mỗi cấp chia thành 2 khóa học, tổng cộng 6 khóa học.
 • Mỗi khóa học là 100 tiết
 • Sử dụng giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài do Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM.

1.1 Tiếng Việt sơ cấp 1 (A1)

 • Học viên có hiểu biết cơ bản về ngữ âm tiếng Việt; cách kết hợp các phụ âm, nguyên âm, thanh điệu để tạo nên âm tiết tiếng Việt;
 • Học viên có hiểu biết cơ bản về từ vựng tiếng Việt; sự kết hợp các từ tố tiếng Việt và một vốn từ gồm 500 từ cơ bản, thông dụng;
 • Học viên có hiểu biết cơ bản về ngữ pháp tiếng Việt, bao gồm: cách nối kết các từ, ngữ để tạo câu; các kiểu câu đơn giản.

1.2 Tiếng Việt Sơ cấp 2 (A2)

 • Học viên biết cách phát âm các âm tiết phức tạp; thanh điệu, ngữ điệu.
 • Học viên có hiểu biết về từ vựng tiếng Việt; từ ghép, từ láy,…và 1000 từ cơ bản, thông dụng;
 • Học viên có hiểu biết về ngữ pháp tiếng Việt; các kiểu câu đơn giản theo mục đích phát ngôn: tường thuật, nghi vấn, cảm thán, mệnh lệnh; câu đơn và câu ghép.

1.3 Tiếng Việt Trung cấp 1 (B1)

 • Học viên nắm vững cách phát âm từ, ngữ, câu tiếng Việt.
 • Học viên nắm được 1500 từ thông dụng của tiếng Việt;
 • Học viên nắm chắc và sử dụng được các kiểu câu đơn, câu ghép tiếng Việt.

1.4 Tiếng Việt Trung cấp 2 (B2)

 • Học viên nắm vững cách phát âm từ, ngữ, câu tiếng Việt.
 • Học viên nắm được 2000 từ thông dụng của tiếng Việt;
 • Học viên nắm chắc và sử dụng được các kiểu câu đơn, câu ghép tiếng Việt.

1.5 Tiếng Việt Cao cấp 1 (C1)

 • Học viên nắm vững và phát âm chuẩn từ, ngữ, câu tiếng Việt; có thể nghe và hiểu được người bản ngữ nói.
 • Học viên nắm được 2500 từ thông dụng và một số từ ngữ gọt giũa phổ biến trong tiếng Việt;
 • Học viên nắm chắc và sử dụng được các kiểu câu đơn, câu ghép tiếng Việt.

1.6 Tiếng Việt Cao cấp 2 (C2)

 • Học viên nắm vững cách phát âm chuẩn, có thể nghe và hiểu nhanh chóng các từ, ngữ, câu tiếng Việt, kể cả những câu phức tạp do người bản ngữ nói; học viên có thể giao tiếp dễ dàng với người bản ngữ
 • Học viên nắm được 3000 từ thông dụng và một số từ ngữ gọt giũa tiếng Việt; có thể đọc và hiểu tốt sách, báo tiếng Việt;
 • Học viên nắm chắc và sử dụng thành thạo các kiểu câu đơn, câu ghép, câu phức và sử dụng thành thạo các câu theo mục đích phát ngôn tiếng Việt.

1.7 Luyện thi Năng lực tiếng Việt

 • Học viên nắm được kết cấu của một đề thi Năng lực tiếng Việt 6 bậc theo quy định của Bộ GD&ĐT; biết cách làm bài thi đạt kết quả tốt.

2. Các khóa học tiếng Việt chuyên biệt (200 tiết học/khóa)

2.1 Tiếng Việt thương mại

 • Học viên nắm được 500 từ ngữ thương mại tiếng Việt, các văn bản phổ biến được sử dụng trong thương mại.

2.2 Tiếng Việt Ngoại giao 

 • Học viên nắm được 500 từ ngữ ngoại tiếng Việt, các văn bản phổ biến được sử dụng trong ngoại giao, phỏng vấn visa, định cư,…

2.3 Tiếng Việt du lịch

 • Học viên nắm được 500 từ ngữ thường sử dụng trong du lịch, các văn bản, ngôn bản phổ biến trong du lịch: hợp đồng du lịch, giới thiệu tham quan, bô.

2.4 Tiếng Việt chuyên biệt khác

 • Nội dung và giáo trình được thiết kế theo yêu cầu của đối tác cụ thể.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172