Đang cập nhật

Chọn môn học, sau đó chọn tên bài để tải giáo trình hay bài đọc

Y học cơ sở

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Sinh lý bệnh chức năng Tiêu hóa

Sinh lý bệnh chức năng Gan mật

Sinh lý bệnh chức năng Nội tiết

Rối loạn cân bằng nước – điện giải

Rối loạn cân bằng Kiềm – Toan

Y tế công cộng

Dịch tễ học cơ bản

Đại cương dịch tễ học

Số đo sức khỏe và bệnh tật

Dịch tễ học quan sát

Slides

Bài đọc

Dịch tễ học thực nghiệm

Slides

Bài đọc

Sai số và nhiễu

Tính nguyên nhân trong dịch tễ học

Slides

Bài đọc

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

Slides

Dịch tễ học các bệnh không lây truyền

Bài đọc

Dịch tễ học lâm sàng

Slides

Bài đọc

Điều tra và xử lý vụ dịch

Slides

Bài đọc

 Lượt xem: 250

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172