Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp

Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ sinh viên trong học tập và đời sống; Xây dựng và phát triển mối quan hệ với cựu sinh viên và doanh nghiệp.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm là địa chỉ học tập uy tín của các bạn trẻ Việt Nam đam mê ngoại ngữ và khám phá CNTT, ứng dụng CNTT vào cuộc sống. Chương trình học đa dạng, luôn được cập nhật với xu hướng công nghệ và thực tế tại các doanh nghiệp. Học viên của Trung tâm được công nhận rộng rãi trong cộng đồng, được các Công ty tuyển dụng tin tưởng vào chất lượng.

Trung tâm Đào tạo liên tục

Kết nối Nhà trường với doanh nghiệp với người sử dụng lao động thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng hiện đại, linh hoạt, cập nhật và theo yêu cầu của thị trường lao động.

Thư viện

Thư viện có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động Thư viện trong Trường; trực tiếp quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trường, thu thập và bảo quản các sách, tạp chí, băng đĩa, các tài liệu lưu trữ, các luận văn, luận án đã bảo vệ tại Trường, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp và các ấn phẩm của Trường.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ

Trung tâm có chức năng tìm kiếm, tiếp nhận, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

 Lượt xem: 944